Algemeen

Tussen 2017 en 2022 coördineerde ECHO de campagne Students-4-Students (S4S) in opdracht van het Ministerie van OCW. In de S4S campagne werden zowel studenten als professionals in het hoger onderwijs uitgedaagd om duurzame en vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het creëren van inclusief onderwijs en gelijke kansen voor álle studenten. In de S4S campagne staat ‘support’  voor studenten, door studenten centraal.

Om alle geïnteresseerden van S4S activiteiten zo goed mogelijk te ondersteunen, bood ECHO gedurende de periode 2017- 2022 de volgende activiteiten aan:

PERIODIEKE BIJEENKOMSTEN
Regelmatig organiseert ECHO kennisdelings- en intervisiebijeenkomsten voor professionals vanuit onderwijsinstellingen en voor studenten in kader van de campagne S4S. Voor de 16 gehonoreerde instellingsprojecten en 11 studentenprojecten die gehonoreerd zijn en al aan de slag zijn werden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd die in het teken stonden van kennisdeling- en overdracht, leren van successen en uitdagingen, community vorming en community versterking.

EVALUATIE EN RAPPORTAGE
In kader van het belang van verduurzaming van de S4S projecten neemt ECHO een belangrijke rol in bij de evaluatie en rapportages van de opbrengsten van de S4S projecten. Zo vraagt ECHO de instellingsprojecten om een jaarlijkse tussenrapportage in te dienen, studentenprojecten doen dat twee keer per jaar. Op basis van de tussenrapportages informeert ECHO het ministerie van OCW over de voortgang van de verschillende projecten.

Aanleiding
Op 6 juli 2017 heeft de voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, de campagne Students-4-Students gelanceerd. Met deze campagne geeft de minister invulling aan haar eerdere toezegging aan de Tweede Kamer om in het kader van gelijke kansen in het onderwijs zogenaamde ‘Giving Back’ activiteiten in het hoger onderwijs te stimuleren.

Lees meer

Doel
Inclusie / Gelijke kansen / Sense of belonging / Studiesucces / Leren / Innoveren / Inspireren

Lees meer

Rol student
In de verschillende S4S projecten en programma’s staat ‘support’ door studenten, voor studenten centraal. Studenten spelen een belangrijke rol in onder andere het verbeteren van kansen van scholieren in het voortgezet onderwijs of het mbo door middel van inspiratie, aspiratie en educatief zelfvertrouwen in relatie tot studeren.

Lees meer