Algemeen

ECHO coördineert de campagne Students-4-Students (S4S) in opdracht van het Ministerie van OCW. In de S4S campagne worden zowel studenten als professionals in het hoger onderwijs uitgedaagd om duurzame en vernieuwende initiatieven te ontwikkelen die bijdragen aan het creëren van inclusief onderwijs en gelijke kansen voor álle studenten. In de S4S campagne staat ‘support’  voor studenten, door studenten centraal.

Aanleiding
Op 6 juli 2017 heeft de voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, de campagne Students-4-Students gelanceerd. Met deze campagne geeft de minister invulling aan haar eerdere toezegging aan de Tweede Kamer om in het kader van gelijke kansen in het onderwijs zogenaamde ‘Giving Back’ activiteiten in het hoger onderwijs te stimuleren.

Lees meer

Doel
Inclusie / Gelijke kansen / Sense of belonging / Studiesucces / Leren / Innoveren / Inspireren

Lees meer

Rol student
In de verschillende S4S projecten en programma’s staat ‘support’ door studenten, voor studenten centraal. Studenten spelen een belangrijke rol in onder andere het verbeteren van kansen van scholieren in het voortgezet onderwijs of het mbo door middel van inspiratie, aspiratie en educatief zelfvertrouwen in relatie tot studeren.

Lees meer