Uitstel deadline S4S campagne

Op basis van de meest recent ingediende voortgangsrapportages, heeft ECHO een analyse gemaakt en een rapportage opgesteld voor het Ministerie van OCW.

In deze rapportage hebben wij aandacht gevraagd voor de onderputting bij S4S projecten, maar ook de uitdagingen omtrent de sluiting van scholen en universiteiten als reactie op de Covid-19 pandemie.

De toegekende financiële bijdrage voor alle S4S projecten diende eigenlijk voor 31 december 2021 volledig besteed te worden aan de overeengekomen doelen van de projecten.

Voor studentenprojecten is dat eerder al verschoven naar september 2021 en ook is dat voor instellingsprojecten verzet naar 31 maart 2022. Na overleg is OCW nu akkoord gegaan met een extra verlenging van de deadline van de S4S campagne.

  • De huidige deadline voor het volledig besteden van de middelen aan de overeengekomen doelstellingen van instellingsprojecten, is gesteld op 30 juni 2022.
  • De huidige deadline voor het volledig besteden van de middelen aan de overeengekomen doelstellingen van studentenprojecten, is gesteld op 31 maart 2022.

Voor eventuele vragen hierover, neem vooral contact op met Josefien@echo-net.nl. Hierover worden formele brieven opgesteld die jullie kunnen gebruiken voor de interne afstemming met financiële afdelingen.

Geef een reactie