Erasmus School of Law – MyFuture

Hoe ziet de opzet van dit S4S project er uit?

Het MyFuture-programma zorgt voor een goede start in de academische wereld voor eerstejaars studenten (het Pre Academic Programme tot en met bachelor jaar 1), helpt studenten bij hun studiesucces (bachelor 1 t/m master) en werkt aan een goede aansluiting met de arbeidsmarkt (de masterfase).

Het MyFuture-programma is gebaseerd op vier pijlers; Awareness, Goalsetting, Skills en Giving Back. Het programma maakt studenten bewust van hun omgeving en positie, helpt om hun persoonlijke drijfveren te benoemen, te werken aan hun professionele ontwikkeling en vaardigheden om op die manier hun kansen te vergroten op de arbeidsmarkt en een duurzaam verblijf in de eerste baan. 

Wat maakt dit project bijzonder?

Het MyFuture-programma hecht veel waarde aan community building onder studenten. Dit wordt versterkt doordat zij onderling kennis en ervaring aan elkaar doorgeven. Daarnaast worden alumni betrokken bij het programma, hetgeen naast het teruggeven aan de samenleving, onderdeel uitmaakt van de pijler Giving Back.

Hoe draagt het project bij aan inclusie?

Het MyFuture-programma draagt onder meer bij aan het vergroten van het studiesucces, de bewustwording van studenten omtrent diversiteit en inclusie (het creëren van gelijke kansen voor alle studenten op een succesvol en duurzaam (arbeids)leven), studentenwelzijn en draagt bij aan studententrots door een goede start in het academische wereld door studenten bewust te maken van hun omgeving en positie.