S4S verdiepingstraining Dekolonisatie in het HO

Aanstaande donderdag 29 april is er van 15:00 – 17:00 uur een online training in het kader van het bijdragen aan verdieping op het thema van D&I. Waar we in de vorige training vanuit ECHO vooral hebben ingezet op het trainen van nieuwe projectleiders in de introductie kaders en concepten van D&I, gaan we nu de diepgang in met een nieuwe training met als thema Dekolonisatie.

Dit is een thema en theoretisch framework wat momenteel binnen het werkveld van D&I steeds meer en meer opkomend is en waarin we jullie hierbij de kans willen bieden om kennis over op te doen in het kader van inspiratie en vernieuwing.

Voor deze sessie heb ik onze ECHO-collega Pravini uitgenodigd die hierin gespecialiseerd is en jullie mee zal nemen in de theoretische kaders omtrent dekolonisatie, maar vooral ook zal begeleiden in het toepassen van die theorie op de praktijk. Centraal staan de vragen:

  • Wat is de definitie en het nut/belang van dekolonisatie in het hoger onderwijs?
  • In hoeverre is dekolonisatie onderdeel van de huidige praktijk van S4S projecten?
  • Wat kunnen jullie als projecten bijdragen aan het proces van dekolonisatie?

In deze sessie is meer dan genoeg ruimte voor het delen van vragen, dilemma’s, uitdagingen en reflecties. We kijken er naar uit om met jullie aan de slag te gaan!

Geef een reactie