S4S Instellingsprojecten

De S4S campagne staat ten dienste van inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen en loopt in ieder geval tot uiterlijk eind 2021. S4S wordt in opdracht van het Ministerie van OCW georganiseerd en gecoördineerd door ECHO, waarbij wordt ingezet op strategisch advies op maat en ondersteuning bij programma-ontwikkeling. Het doel van deze campagne is om onderwijsinstellingen te ondersteunen om succesvolle initiatieven vóór studenten, dóór studenten te ontwikkelen die bijdragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt.


ACHTERGROND

Alle bekostigde hogescholen en universiteiten in Nederland zijn in november 2017 uitgenodigd om een projectvoorstel in kader van de S4S campagne in te dienen. Er zijn in totaal 16 instellingsprojecten in aanmerking gekomen voor een financiële bijdrage in het kader van de S4S campagne. In juli 2018 is bekendgemaakt dat 9 instellingsprojecten werden gehonoreerd, deze projecten zijn in september 2018 van start gegaan. In juni 2019 zijn daar nog 7 projecten bijgekomen. Onderstaande instellingen maken hier deel van uit:

S4S projecten ronde I (start september 2018)

 1. Erasmus University Rotterdam – MyFuture
 2. Fontys Hogescholen
 3. Hogeschool Rotterdam – Mentoren op Zuid
 4. Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten – Filmacademie
 5. Saxion
 6. Windesheim
 7. Universiteit Utrecht
 8. Universiteit Leiden – POP Corner
 9. Hogeschool van Amsterdam – SESI Community Center

S4S projecten ronde II (start zomer 2019)

 1. Hogeschool Utrecht
 2. Inholland
 3. NHL Stenden
 4. Tilburg University Junior
 5. Leiden University College
 6. Universiteit van Amsterdam – FNWI – Student Engagement Center
 7. Vrije Universiteit – VU Pride

Wil je in contact komen met de projectleiders of meer weten over de insteek van deze projecten? Neem dan contact op met Josefien@echo-net.nl of neem eens een kijkje op de Facebook of Instagram pagina van S4S.