S4S Studentenprojecten

De S4S campagne staat ten dienste van inclusief hoger onderwijs en gelijke kansen en loopt in ieder geval tot uiterlijk eind 2021. S4S wordt in opdracht van het Ministerie van OCW georganiseerd en gecoördineerd door ECHO, waarbij wordt ingezet op strategisch advies op maat en ondersteuning bij programma-ontwikkeling. Het doel van deze campagne is om studentenprojecten te ondersteunen om succesvolle initiatieven vóór studenten, dóór studenten te ontwikkelen die bijdragen aan een stimulerende leeromgeving en een omgeving waar elke student zich thuis voelt.

ACHTERGROND
In november 2017 zijn alle Nederlandse studentenorganisaties uitgenodigd om een projectvoorstel in kader van de S4S campagne in te dienen. In juli 2018 is bekendgemaakt dat er in totaal 11 studentenprojecten in aanmerking zijn gekomen voor een financiële bijdrage in het kader van de S4S campagne. Deze projecten zijn in september 2018 van start gegaan en zijn volledig door studenten bedacht en uitgevoerd. Onderstaande instellingen of studentenorganisaties maken hier deel van uit:

 1. Vrije Universiteit – ‘VU Family’
 2. Amsterdam United – ‘Academic Diversity Program’
 3. Stichting STIP – ‘Challenge Yourself’
 4. Universiteit Leiden, POP Corner – ‘Daily Dutch’
 5. Erasmus Medisch Centrum – ‘Diversiteit Inclusie Studenten Commissie (DISCO)’
 6. Maastricht University – ‘Multiculturality within the Global Health program at UM: Promoting Equal opportunities and participations’
 7. ACT – ‘Students Community Arnhem’
 8. Diversity Talks – ‘Think Impact’
 9. Universiteit Leiden – ‘Space to talk about Race, (STAR*)’
 10. Erasmus School of Law, MyFuture – ‘DiversEUR’
 11. Universiteit Utrecht, NOG – ‘Work in Progress’

Wil je in contact komen met de projectleiders of meer weten over de insteek van deze projecten? Neem dan contact op met Josefien@echo-net.nl of neem eens een kijkje op de Facebook of Instagram pagina van S4S.