Vrije Universiteit – VU Pride

Hoe ziet de opzet van dit S4S project eruit?

VU Pride richt zich op 4 pijlers:

  1. Zichtbaarheid en vindbaarheid: o.a. meer zichtbaarheid voor LHBTIQA+- thema’s op campus.
  2. Inclusiviteit organisatie: o.a. genderneutrale toiletten professionaliseren, geslachtsregistratie inclusief maken, inclusief en sensitief curriculum.
  3. Community & netwerk: o.a. fysieke (en online) ruimte creëren voor studenten met een LHBTIQA+ achtergrond voor laagdrempelige ontmoeting. Interactie tussen groepen die niet op voorhand gelijke opvattingen hebben over seksuele- en genderdiversiteit. Persoonlijke en gemeenschapsgerelateerde ervaringen en kennis delen binnen praatgroepen en sociale activiteiten om zo LHBTIQA’s te empoweren.
  4. Kennis vinden, maken en delen, waaronder een ‘pop-up’ bibliotheek met LHBTIQA+-gerelateerde academische boeken,  symposia en debatten voor studenten en medewerkers over LHBTIQA+ aangelegenheden

Wat maakt dit project bijzonder?

VU Pride is het eerste grootschalige LHBTIQA+ project binnen een academische setting dat zich richt op toegankelijkheid. Door het grote en diverse netwerk van VU Pride hebben we in korte tijd veel kunnen bereiken: van een meer inclusieve online leeromgeving tot het opzetten van een peer support groep en van het organiseren van een paneldebat tot het creëren van zichtbaarheid van LHBTIQA+ aangelegenheden onder hoge aantallen VU studenten en medewerkers.

Academische bijeenkomsten, zoals het symposium VU’s got a Q (waarin uiteenlopend onderzoek op het gebied van LHBTIQA+ op de VU getoond wordt), zijn een belangrijk aspect van het werk van VU Pride. Met regelmaat worden ook artistieke of sociale bijeenkomsten georganiseerd  Daarnaast wordt gewerkt aan een inclusief curriculum en uitbreiding van faciliteiten op de VU, zoals meer genderneutrale toiletten. Kortom: door een breed scala aan activiteiten doet VU Pride er alles aan om de VU een inclusievere universiteit te maken.

 Hoe draagt het project bij aan inclusie?

Door te zorgen dat LHBTIQA+ studenten en medewerkers in een inclusieve omgeving kunnen werken en leren. Dit doen we vanuit het idee van sociale rechtvaardigheid: de waarde dat mogelijkheden en kansen op succes gelijkwaardig moeten zijn verdeeld over de samenleving. De maatschappij als geheel en de academische setting in het bijzonder heeft er baat bij dat LHBTIQA+ studenten en medewerkers gelijke kansen krijgen, zodat zij een optimale bijdrage kunnen leveren aan de academie. Om deze sociale rechtvaardigheid tot stand te krijgen en te houden is het van belang dat we intersectioneel denken en hierbij ook rekening houden met gemarginaliseerde groepen die in andere projecten nauwelijks of geen stem krijgen.  

Verder wordt er bij de organisatie van evenementen en projecten rekening gehouden met intersectionele inhoud; is de inhoud representatief met betrekking tot inclusiviteit en diversiteit? Worden er behalve dominante mensen uit de gemeenschap ook gemarginaliseerde groepen in de gemeenschap betrokken en beschouwd? Daarnaast is de diverse studentenpopulatie op de VU en de interactie tussen de verschillende groepen een belangrijke uitdaging: kunnen we deze uiteenlopende werelden bij elkaar brengen?