Leiden Universiteit College

Hoe ziet de opzet van dit S4S project eruit?

Het Pre-studie programma (PSP) is een project waarbij studenten (in dit geval afkomstig van de Faculteit der Sociale Wetenschappen van de Universiteit Leiden) in duo’s gekoppeld worden aan middelbare scholieren. De duo’s hebben gemeenschappelijk dat zij als eersten van hun families het hoger onderwijs (gaan) betreden en/of afkomstig zijn uit gezinnen met een bi-culturele herkomst. Tijdens het PSP project staat niet alleen de inhoudelijke kennisoverdracht centraal. Ook wordt aandacht geschonken aan expliciete en impliciete verwachtingen ten aanzien van ‘’de student’’, en aan geschreven en ongeschreven regels die van belang zijn om succesvol te studeren. Daarnaast wordt expliciet aandacht besteed aan de individuele kwaliteiten van elke scholier. Door bij te dragen aan hun zelfvertrouwen, hun zelfreflectie en bewustwording van het ‘’ik” als instrument op dit academische pad, wordt hun kans op studiesucces vergroot.

Wat maakt dit project bijzonder?

Aansluitingsprogramma’s bestaan al vele jaren in Nederland. Het PSP onderscheidt zich van deze programma’s doordat eerder gestart wordt, namelijk aan het begin van de bovenbouwperiode (VWO 5). Er wordt door onderzoekers telkens vastgesteld dat de overstap naar het HO eerder gestart moet worden. (Zie ook: S.G. A. van Herpen (2019) A Head Start in to Higher Education).

Hoe draagt het project bij aan inclusie? 

Het Pre-studie programma maakt een koppeling tussen studenten en middelbare-scholieren die als eersten van hun families het hoger onderwijs betreden en/ of afkomstig zijn uit gezinnen met een biculturele achtergrond. Door deze match krijgen middelbare-scholieren uit deze groepen voor de poort extra begeleiding om zo de weg naar de universiteit makkelijker te vinden.