Windesheim – Forerunner, verhalen in een superdiverse context

Hoe ziet de opzet van dit S4S project eruit?

Het project ‘Forerunner, verhalen in een superdiverse wereld’ kent twee persepectieven:

diversiteit en verhalen binnen de hogeschool en diversiteit en verhalen in de overgang van het mbo naar het hbo. We willen zo bijdragen aan het vormgeven van de hogeschool als inclusieve leeromgeving, door de diverse levensverhalen van Windesheim-studenten te vertellen. Twaalf studenten van de Lerarenopleiding Nederlands en dertien studenten van de opleiding Journalistiek volgden in 2019 een training om verhalen van medestudenten op te kunnen tekenen en te delen. Uiteindelijk heeft dat de publicatie van 12 interviews opgeleverd. In 2020 zijn er 22 nieuwe studenten geworven.

Wat maakt dit project bijzonder?

Er vindt tussen de Lerarenopleiding Nederlands en Journalistiek samenwerking plaats waarbij studenten zelf het verhaal vastleggen van medestudenten. De studenten leren enerzijds hoe ze op een goede manier een verhaal kunnen vangen en anderzijds worden verhalen vastgelegd zowel online als in de hogeschoolkrant WIN.

Hoe draagt het project bij aan inclusie?

Door de verhalen en perspectieven van diverse studenten vast te leggen wordt de diversiteit van Windesheim-studenten zichtbaar. Op deze manier ontstaat er meer zichtbaarheid van de diversiteit die er al is en worden de verhalen gedeeld met andere medestudenten en personeel.