Filmacademie (AHK) – Wat is jouw verhaal?

Hoe ziet de opzet van dit S4S project er uit?

Jong schrijftalent dat een toekomst in de film overweegt, maar de drempel van de Filmacademie te hoog vindt, wordt in ‘Wat is jouw verhaal?’ gekoppeld aan studenten van de Filmacademie, met als uitgangspunt dat zij allen één ding gemeen hebben: het vertellen van verhalen. In verschillende fases leert het deelnemende talent kennismaken met het opdoen en opschrijven van filmideeën, het ontwikkelen van deze ideeën, het schrijverschap, het samenwerken, en praten over verhalen.

De kerngedachte tijdens al deze fases is dat deelnemers én studentmentoren – ondanks de verschillen die er zijn – dezelfde taal spreken: die van het filmverhaal. De onderlinge ‘klik’ wordt gevoed door de passie om je verhaal kwijt te kunnen; een passie die hetzelfde is op ieder niveau: dat van beginnende schrijver, student, en professional. Aan het eind van het traject werken de deelnemers om hun verhaal tot leven te brengen in de Showcase. De Showcase is een gerepeteerde presentatie van het werk van de deelnemers, gelezen en gespeeld door professionele acteurs.

Wat maakt dit project bijzonder?

Kunst en cultuur zorgen in elke samenleving voor verbinding, identiteit, solidariteit, samenhang, ontspanning, informatie, duiding en troost. Dat uit zich specifiek in de vorm van het vertellen van verhalen; verhalen van velerlei aard, omvang en vorm. Elk verhaal moet kunnen worden verteld, elk perspectief getoond en elk geluid gehoord. Verhalen, vormgegeven door zelfbewuste makers. De Nederlandse Filmacademie wil in dit opzicht een vooraanstaande rol spelen, juist omdat het vertellen van betekenisvolle verhalen bij onze academie zo centraal staat. Als enige volledige filmopleiding in Nederland, met specialisaties in iedere richting, hebben wij een unieke positie in het filmlandschap en is het onze verantwoordelijkheid om maatgevend te zijn voor het werkveld.

Hoe draagt het project bij aan inclusie?

De Nederlandse Filmacademie is voor veel talent een elitair, wit instituut met een te hoge drempel. De Filmacademie wil dat de studentenpopulatie een afspiegeling van de Nederlandse samenleving wordt en dat de aanwas van cultureel divers talent een continu gegeven is. Met het project Wat is jouw verhaal? opent de academie haar deuren voor cultureel divers talent en hopen wij de drempel voor nieuw talent te verlagen. Binnen het traject leren de deelnemers de school en studenten kennen en ontwikkelen zij filmkennis om zo met vertrouwen en beter voorbereid het aanmeldingsproces aan te gaan.