Tilburg University Junior – Students-4-Students

Hoe ziet de opzet van dit S4S project eruit?

S4S Tilburg richt zich op kinderen van 9 tot en met 14 jaar met een migratie achtergrond en/of in achterstandswijken die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met wetenschap en/of (hoger) onderwijs. Dit doen wij door samenwerkingen aan te gaan met verschillende partners binnen en buiten de universiteit die onze doelgroep en doelstellingen delen. Onze rolmodellen (student vrijwilligers met migratie achtergrond en/of ander verhaal) kunnen verschillende projecten uitvoeren bij onze partners waarbij zij hun ervaringen omzetten in positieve daden. Samen met de partners en de rolmodellen vormt S4S Tilburg een community waar iedereen zich thuis kan voelen en waar we samen op mooie ideeën projecten komen.

Wat maakt dit project bijzonder?

Wat het Students-4-Students project in Tilburg zo bijzonder maakt is dat studenten en vrijwilligersorganisaties zo bereid zijn om elkaar op te zoeken, en dat dit platform er eigenlijk nog niet was.

We hebben vanuit de universiteit te horen gekregen dat zij studenten goed kunnen gebruiken voor hun projecten, denk hierbij aan Tilburg University Junior en het Erasmus+ programma. Ook buiten Tilburg University is de vraag groot en helpen we Stichting Move, IMC Weekendschool en Contour de Twern aan studentvrijwilligers.

Naast dat veel organisaties zich bij ons aansluiten weten de studenten ons ook goed te vinden! Zonder dat we nog veel promotie hebben gemaakt door de huidige Covid-19 crisis hebben we al een community bestaande uit meer dan 30 studenten, welke aan de slag gaan of zijn bij bovenstaande organisaties.

Hoe draagt het project bij aan inclusie? 

Wij hebben rolmodellen geworden die allemaal een verschillende achtergrond hebben wat betreft culturele achtergrond, sociaaleconomische positie, gender en opvoeding. Dit staat in lijn met onze doelgroep, kinderen van 9 tot 14 jaar die niet altijd de kansen hebben die ze zouden moeten hebben vanwege hun thuissituatie of etnische achtergrond. Door deze rolmodellen te verbinden aan deze kinderen in onze projecten zorgen wij ervoor dat er een inclusieve leeromgeving ontstaat waarin diversiteit en gelijkwaardigheid de kern vormen. Zo hebben wij een internationaliseringsproject voor basisscholen opgestart waarin onze internationale rolmodellen naar een vroeg vreemdetalenonderwijs basisschool gaan om te vertellen over hun culturele en persoonlijke achtergrond. Daarnaast hebben wij in ons community building proces, pre-bachelor vluchteling studenten benaderd die nu ook als rolmodellen fungeren. Op deze manier proberen wij het onderwijs in Tilburg inclusiever te maken.