Inspiratiebrigade S4S

De inspiratiebrigade is een groep studenten die dienen als bron van inspiratie voor geïnteresseerden van S4S activiteiten. De inspiratiebrigade bestaat uit 6 studenten en net afgestudeerden die als ‘critical friend’ meedenken, aansluiten bij bijeenkomsten. Zij houden geïnteresseerden via Facebook en LinkedIn tevens op de hoogte door middel van live-streams, blogs en vlogs gedurende het traject van de S4S campagne. Op deze manier slaan de leden van de inspiratiebrigade een brug tussen idee en praktijk en kunnen aanvragers gebruikmaken van de kennis en inzichten van studenten. Om de leden van de inspiratiebrigade beter te leren kennen, kunt u een kijkje nemen in de onderstaande biografieën.

 


                                                                           FARILYANN MUZO

Farilyann is 4e jaars studente Trendresearch and Conceptcreation in Lifestyle aan de Fontys in Tilburg. Momenteel is ze bezig met haar scriptie met als onderwerp het gebrek aan representatie bij jonge mannen van kleur. Ze onderzoekt zwartheid en identiteit door te kijken naar het verleden, het heden en de toekomst. Als onderdeel van het collectief Op Zoek Naar Zwart zet ze zich in voor het verenigen, empoweren en het dekoloniseren van de mindset van de Afrikaanse diaspora in Nederland door middel van kunst en kennis.

 

 


CINDY STEGEMAN

Cindy studeert Trend Research & Concept Creation in Lifestyle met een minor Creative Technologies & Entrepeneurship aan KdG te Antwerpen. Ze is actief binnen de klankbordgroep van deze opleiding waarbij de kwaliteit van de opleiding gewaarborgd wordt. Tijdens haar opleiding heeft zij zich verdiept in vraagstukken rondom inclusie, dekolonisatie en diversiteit en schrijft op dit moment haar scriptie rondom whiteness. Daarnaast werkt ze bij Trend Studio Francq Colors waar zij zich onder andere bezig houdt met sociologische verschuivingen in de maatschappij.

 


                                                                           YUNUS EMRE CICEK

Yunus is master student Ecologische Pedagogiek met een SPH en Sociologie achtergrond. Hij werkt als voorzitter van Studentenplatform Nederland Stip. Daarnaast werkt hij bij de Hogeschool Utrecht als onderwijs- en student assistent, waarin hij een project coördineert voor ongeveer 100 1e jaars Social Work studenten en is hij lid van een werkgroep Diversiteit. Tevens zit hij in een werkgroep TDC (Turkish Dutch Council) die landelijk met beleidsbepalers bijeenkomt om bijdrage te leveren aan de ministeries.

 


MELLODY ANGELA

Mellody studeert Rechtsgeleerdheid en Fiscaal Recht aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In het kader van diversiteit heeft zij deelgenomen aan het ECHO Mentorprogramma.  Vanaf dit collegejaar zit ze in een focusgroep van de universiteit die zich richt op diversiteit en inclusie van studenten. In deze groep helpt Mellody mee en adviseert ze waar nodig betreft diverse vraagstukken omtrent deze onderwerpen. Hiernaast zit ze in het bestuur van Amnesty International Student Group Rotterdam.

 

 


                                                                         DIEDERICK VAN DEN ENDE 

Diederick is alumnus van de bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences en onderzoeksmaster Gender & Ethnicity, beide aan de Universiteit van Utrecht. Op dit moment is hij nog steeds verbonden aan de universiteit, maar nu als docent bij Liberal Arts & Sciences en Gender Studies. Tijdens zijn studie aan de National University of Singapore zat hij verschillende queer organisaties en in Utrecht was hij betrokken bij het studenten-initiatief voor diversiteit en dekolonisatie.

 


IMANE WIJSMAN

Imane is studente van de bachelorstudie Rechtsgeleerdheid aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. In haar eerste jaar is ze als deelnemer aan het Pre Academic Programme in aanraking gekomen met ECHO. De twee jaren daarna nam ze deel als student assistent. Verder heeft Imane deelgenomen aan enkele sparringsessies, bijvoorbeeld met het OM en met het ECHO mentorprogramma.

 

 


                                                                              SULAYMAN EL MATHARI

Sulayman is winnaar van de ECHO Award 2017 (WO) en afgestudeerd in de Biomedische Wetenschappen (UvA). Hij is daarnaast ook Geneeskundestudent (UvA-AMC) en wetenschappelijk onderzoeker naar hartritmestoornissen. Hij zet hij zich o.a. in als oprichter en projectleider bij Huiswerkbegeleiding MCV, voorzitter van Amnesty International Almere, initiatiefnemer van een workshopsreeks solliciteren voor jongeren, vrijwilliger bij de Hartstichting,  Buurtpreventie Almere-Haven en Zorgmissies Afrika.


LOUISE AUTAR

Louise heeft de bachelor Liberal Arts & Sciences en de research master Gender en Etniciteit afgerond aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft ze zich beziggehouden met diversiteit en dekolonialisme middels activisme, een student-assistentschap en een stage-onderzoek dat uitmondde in een gepubliceerd artikel over classroom credibility.

 

 

 


                         EMINE ACIKGOZ

Emine is studente Lerarenopleiding Aardrijkskunde aan de Hogeschool Rotterdam en werkt als docent aardrijkskunde op een middelbare school in Rijswijk. Omdat ze de aansluiting tussen MBO en HBO te groot vond, heeft ze meegedaan aan Studentlab17, een project vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In 2017 is Emine genomineerd door haar docenten voor de ECHO award 2017 HBO en is ze geëindigd als finalist. (Foto is gemaakt door Ebru Aydin tijdens de presentaties van de ECHO Awards)


FATEMA MAHMOUD 
Fatema studeert European Studies aan de Haagse Hogeschool. Ze heeft het altijd belangrijk gevonden om zowel binnen als buiten haar studie actief te zijn en haarzelf in te zetten voor de maatschappij, en ze vind het mooi als ze daarnaast mensen kan inspireren. Naast haar rol in de faculteitsraad en opleidingscomissie, promoot Fatema het film festival MoviesThatMatter die mensenrechten films toont, en geeft ze les aan groep 8 leerlingen met een niet-westerse achtergrond om ze te helpen met de cito-toets, maar ook om ze te inspireren en motiveren hun dromen na te jagen.

Geef een reactie