Leiden University College (LUC)

Hoe ziet de opzet van dit S4S project eruit?

We streven naar een meer diverse studentenpopulatie en interviewen middelbare scholieren in 5 en 6 VWO online over hun perceptie van ons wervingsmateriaal zoals de website en folders. Een deel daarvan doen we nu online. Het plan is om ook focusgroepen te organiseren, maar vanwege de corona-maatregelen kunnen die vooralsnog niet plaatsvinden. Op basis van de input van de leerlingen passen we het wervingsmateriaal waar mogelijk aan zodat de informatie beter past bij de informatiebehoeften van verschillende groepen.

Wat maakt dit project bijzonder?

In ons project onderzoeken we hoe ons promotiemateriaal wordt gezien door leerlingen uit groepen die nu ondervertegenwoordigd zijn op het Leiden University College (LUC), zodat we evidence-based aanpassingen kunnen doen om die groepen beter en aantrekkelijker te informeren.

Hoe draagt het project bij aan inclusie?

Juist voor groepen die traditioneel minder vaak aan de universiteit studeren, is LUC een perfecte plek. Het onderwijs is kleinschalig, en er is veel ondersteuning van zowel docenten als medestudenten. De kans op studiesucces is op LUC dan ook veel groter dan bij andere opleidingen. Daarnaast worden de onderwerpen diversiteit en inclusie voor alle eerstejaars onderdeel van hun standaard-curriculum vanaf het komende jaar.

Foto van het team: Judi Mesman, Marleen Groeneveld, en Tijmen Lamers