Universiteit Utrecht – Opmaat

Hoe ziet de opzet van dit S4S project eruit?

Opmaat is een vrijwillig buddyprogramma dat gericht is op eerstegeneratiestudenten aan de Faculteit Sociale Wetenschappen van de Universiteit Utrecht. Het programma is enerzijds gefocust op één-op-één contact tussen de eerstejaarsstudent en de ouderejaarsstudent (buddy). Anderzijds kent het programma een community-component waarbij alle deelnemers van het programma bij elkaar komen. Deelnemende studenten (juniors en seniors) maken automatisch onderdeel uit van een community van alle deelnemers die betrokken zijn bij Opmaat. Tijdens de communitybijeenkomsten wordt er op interactieve wijze stilgestaan bij thema’s die relevant zijn voor de doelgroep.

Wat maakt dit project bijzonder?

De kracht van een buddyconstructie is dat zowel de eerstejaarsstudent als de buddy ervan leren. Voor de eerstejaarsstudent wordt hiermee de brug naar de universiteit vergemakkelijkt en kan deze student sneller de weg vinden naar de bestaande structuren en kansen die de universiteit te bieden heeft. Tegelijkertijd krijgen de (ouderejaars) buddy’s de mogelijkheid om zich te ontwikkelen als coach en bijbehorende kennis, houding en vaardigheden in de praktijk te brengen. Verwacht wordt dat zowel eerste- als ouderejaarsstudenten meer inzicht zullen krijgen in de eigen (persoonlijke) situatie, en aan het eind van het traject een hoger niveau van (academic) self-efficacy en sense of belonging ervaren.

Hoe draagt het project bij aan inclusie?

Door inzicht te verkrijgen in de eigen persoonlijke waarden als een fundamentele/noodzakelijke bezigheid van de communitybijeenkomsten. De community komt één keer per vier weken samen. Hoewel individueel contact tussen een eerste- en ouderejaarsstudent (= een buddykoppel) op zich al erg waardevol is, geloven we dat deelnemers juist ook veel kunnen leren van interactieve bijeenkomsten die een inhoudelijke grondslag hebben. Een doelstelling van de community is het delen en inspireren op basis van eigen ervaringen. Een andere doelstelling is het desgewenst focussen van de aandacht op een centraal thema dat mogelijk meer eerstejaarsstudenten bezighoudt (bv. op kamers gaan en vervullen van rollen in verschillende leefgebieden).