Rol student

In de campagne S4S staat ‘support’ door studenten, voor studenten centraal. In de S4S programma’s dienen studenten een belangrijke rol te spelen in:

  • het creëren van een stimulerende leefomgeving waar elke student zich thuis kan voelen en waar sprake is van een gevoel van representatie en herkenning in mede-studenten, professionals en para-professionals;
  • het verbeteren van kansen van scholieren in het voortgezet onderwijs of het mbo door middel van inspiratie, aspiratie en educatief zelfvertrouwen in relatie tot studeren;
  • het verbeteren van kansen bij de oriëntatie op studeren en het maken van een studiekeuze;
  • het verbeteren van de voorbereiding op instroom van aankomende eerstejaars studenten;
  • het optimaliseren van binding aan en behoud in het hoger onderwijs;
  • het verbeteren van studiesucces in het hoger onderwijs.