Inholland – Students-4-Students

Hoe ziet de opzet van dit S4S project eruit?

S4S InHolland streeft middels het S4S project naar kansengelijkheid en het optimaal benutten van de diversiteit van studenten door middel van het bieden van een leeromgeving waarin studenten worden begeleid door studentcoaches. In deze worden diverse thema’s besproken waar eerstejaars studenten tegenaan lopen om ze in hun schoolloopbaan optimaal te kunnen begeleiden. De studentcoaches en eerstejaarsstudenten vormen zo kleine communities binnen de instelling

Wat maakt dit project bijzonder?

Inholland streeft met het S4S project naar een leeromgeving waarin elke student zich thuis voelt en zijn of haar talenten kan ontwikkelen. Dit wordt gedaan door bijeenkomsten te organiseren waarin een ouderejaars student (hierna: studentcoaches) studenten coachen tijdens hun eerste studiejaar. De studentcoaches door middel van co-creatieeerstejaarsstudenten behoefte aan te hebben.

Hoe draagt het project bij aan inclusie?

Het S4S InHolland project heeft ervoor gezorgd dat er diverse studentcommunities gevormd zijn die ervoor hebben gezorgd dat studenten zich meer verbonden voelen aan de school. Door studenten een leeromgeving aan te bieden waarin elk student zich thuisvoelt, krijgen studenten optimaal de kans zichzelf te ontwikkelen in hun sociale kapitaal. Studenten voelen zich gezien en gewaardeerd binnen een veilige gemeenschap waar zij terecht kunnen met vragen of dilemma’s.