Fontys Sociale Studies – Start Together

Hoe ziet de opzet van dit S4S project er uit? 

Het Start Together programma is een introductieprogramma bij de opleiding Sociale Studies aan Fontys Hogescholen voor eerstejaars studenten dat specifiek inspeelt op betrokkenheid van studenten bij de studie. Studenten van Social Studies zijn als ervaringsdeskundigen betrokken in de ontwikkeling en uitvoering van het programma van een driedaags bindingskamp, waarin wordt ingezet op de ontwikkeling van zowel academische als sociale betrokkenheid en kennismaking met – en integratie in – het hoger onderwijssysteem en het social werkveld. Het gaat specifiek over de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap, het aanbieden van kennis wat niet altijd vanzelfsprekend in het netwerk van studenten aanwezig is en begeleiding bij het zoeken van een juiste route voor succes binnen het hbo. Daarnaast wordt ook ingezet op het trainen en betrekken van docenten, SB’ers en studentcoaches zodat zij met behulp van ouderejaars studenten inzicht krijgen in de beleving en impact van studenten in het programma. Die kennis wordt meegenomen in het onderwijs en coaching in de verdere loopbaan van alle studenten.