Aanleiding

Op 6 juli 2017 heeft voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, de campagne Students-4-Students gelanceerd. Op 3 juli 2018 heeft Minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap al de eerste tranche van geselecteerde instellingsprojecten in het kader van S4S bekendgemaakt. In de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer over Toegankelijkheid en Kansengelijkheid van 25 oktober 2018 wordt S4S genoemd omdat bij ondersteuning en begeleiding van studenten medestudenten een belangrijke rol kunnen spelen. Daarbij zet de minister met de visiebrief in op het waarborgen van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het verder stimuleren van de kansengelijkheid in het hoger onderwijs.