Activiteiten

Om alle geïnteresseerden van S4S activiteiten zo goed mogelijk te ondersteunen, biedt ECHO gedurende de periode 2017- 2021 de volgende activiteiten aan:

ONLINE PORTFOLIO’S 
ECHO heeft verschillende portfolio’s van bestaande en nieuwe S4S projecten ontwikkeld, zodat u zich kunt laten inspireren en informeren door diverse binnenlandse én buitenlandse S4S projecten. Op deze manier kunt u erachter komen wat andere onderwijsinstellingen doen om bij te dragen aan een meer inclusieve leeromgeving met de student in de hoofdrol. De portfolio’s bevatten inhoudelijke informatie over het project met betrekking tot onder andere de aanleiding, doel, programma-ontwerp en behaalde resultaten. Tevens geven de portfolio’s u een visuele impressie van de diverse projecten door middel van diverse foto’s en video’s. Ga naar de pagina good practices en neem een kijkje in de portfolio’s van bestaande student-centered projecten.

PERIODIEKE BIJEENKOMSTEN
Regelmatig organiseert ECHO kennisdelings- en intervisiebijeenkomsten voor professionals vanuit onderwijsinstellingen en voor studenten in kader van de campagne S4S. Voor de 16 gehonoreerde instellingsprojecten en 11 studentenprojecten die gehonoreerd zijn en al aan de slag zijn worden er verschillende bijeenkomsten georganiseerd die in het teken staan van kennisdeling- en overdracht, leren van successen en uitdagingen, community vorming en community versterking. Ga naar agenda voor een overzicht van alle bijeenkomsten!

EVALUATIE EN RAPPORTAGE
In kader van het belang van verduurzaming van de S4S projecten neemt ECHO een belangrijke rol in bij de evaluatie en rapportages van de opbrengsten van de S4S projecten. Zo vraagt ECHO de instellingsprojecten om een jaarlijkse tussenrapportage in te dienen, studentenprojecten doen dat twee keer per jaar. Op basis van de tussenrapportages informeert ECHO het ministerie van OCW over de voortgang van de verschillende projecten.