Mentoren op Zuid

Hoe ziet de opzet van dit S4S project eruit?

Het project leerwerkplaats Mentoren op Zuid (hierna MoZ) biedt professionaliseringskansen aan studenten. Studentmentoren die MoZ succesvol hebben afgerond krijgen de mogelijkheid om betaald aan de slag te gaan als studentmedewerker of studentcoach.

De studentmedewerker ondersteunt de docent bij de wekelijkse bijeenkomsten op de PO en VOscholen. Samen begeleiden ze de zij de studentmentoren in hun leerproces: ze geven de studenten feedback en ze organiseren de intervisiebijeenkomsten.

Wat maakt dit project bijzonder?

Leerwerkplaats Mentoren op Zuid (hierna MoZ) geeft studenten de gelegenheid om betaald werk te doen als studentmedewerker of studentcoach. De studenten krijgen hierdoor de kans om op unieke wijze in een grootstedelijke context te werken aan hun eigen professionele ontwikkeling.

Hoe draagt het project bij aan inclusie?

Door jongeren 1-op-1 begeleiding te bieden, dragen de studentcoaches bij aan het vergroten van kansengelijkheid. Leerlingen krijgen inzicht in hun talenten en krijgen hierdoor een grotere kans om naar passend onderwijs door te stromen. Studentmedewerkers en -coaches vergroten hun self-efficacy: zij vertrouwen in hun eigen bekwaamheid om met succes invloed uit te oefenen op de omgeving.