Aanleiding

Op 6 juli 2017 heeft voormalig minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschap, Jet Bussemaker, de campagne Students-4-Students gelanceerd. Met deze campagne geeft de minister invulling aan haar eerdere toezegging aan de Tweede Kamer om in het kader van gelijke kansen in het onderwijs zogenaamde ‘Giving Back’ activiteiten in het hoger onderwijs te stimuleren. In de brief van de Minister aan de Tweede Kamer over gelijke kansen in het onderwijs, wordt aandacht gevraagd voor activiteiten die bijdragen aan inclusief onderwijs in het Nederlands hoger onderwijs. Klik hier voor de kamerbrief over actieplan gelijke kansen in het onderwijs.

 

Lancering Campagne S4S door Jet Bussemaker

 

“Voor jongeren die in hun thuisomgeving weinig rolmodellen hebben, is het van grote waarde als zij in of rond hun school in contact kunnen komen met voorbeeldfiguren. Scholieren in het voortgezet onderwijs of mbo-studenten die in hun directe omgeving geen mensen kennen die hoger onderwijs volgen of hebben gevolgd, ontberen soms de kennis of (ten onrechte) het zelfvertrouwen om de stap naar het hoger onderwijs te zetten. Rolmodellen en begeleiding van studenten door studenten kunnen het verschil maken. Door hen op de juiste manier in te zetten, kunnen zij er voor zorgen dat iedere student dezelfde kansen krijgt op een succesvolle studie.” – Jet Bussemaker