IDEAS

Bezoek de website van het Europese samenwerkingsproject IDEAS voor een uitgebreide  verzameling van case studies van initiatieven op het gebied van gelijke kansen in het hoger onderwijs. Hier treft u good practices met bewezen kwantitatieve en kwalitatieve resultaten aan van programma’s in en buiten Nederland die overeenkomen met de inhoud en doelstellingen van de S4S campagne.

 


OVER IDEAS

 

SAMENWERKINGSPARTNERS
IDEAS verenigt organisaties uit 5 landen in Europa. Elke partner is actief op het gebied van gelijke kansen binnen het hoger onderwijs en hebben allemaal een langdurige en succesvolle geschiedenis van Europese samenwerkingsprojecten. In het kader van IDEAS zijn ze bij elkaar gekomen om bij te dragen aan het creëren van een meer rechtvaardig Europees hoger onderwijssysteem.

  • Tavistock Institute of Human Relations (TIHR) is een onafhankelijke organisatie voor onderzoek, consultancy en training op het gebied van sociale wetenschappen. Door middel van hun deelname aan IDEAS draagt ​​de organisatie bij aan hun missie om gelijke kansen binnen huidige sociale systemen te verbeteren.
  • The European Student’s Union (ESU) is een organisatie die studenten in Europa vertegenwoordigt. ESU zet zich al vele jaren in voor het versterken van de sociale dimensie en het creëren van gelijke kansen binnen het hoger onderwijs. Hun beleidsontwikkeling en netwerk op dit gebied is essentieel voor het succes van IDEAS.
  • The Knowledge Innovation Centre – Malta (KIC Malta) biedt ontwikkelde expertise op het gebied van analyse en managementvaardigheden.
  • ECHO neemt deel aan IDEAS als centrum van kennis, advies en innovatie met een specifieke focus op het vergroten van de deelname en verbeteren van studiesucces van studenten met een migratieachtergrond binnen het hoger onderwijs. Een organisatie die direct betrokken is bij het wegnemen van barrières die ongelijkheid veroorzaken is van grote waarde binnen IDEAS, zowel voor input als analyse.
  • EURASHE is een overkoepelende organisatie van hoger onderwijsinstellingen die professionele programma’s aanbiedt. De organisatie neemt een unieke rol in bij de ontwikkeling van Europees beleid ter bevordering van gelijke toegang tot het hoger onderwijs. Dit doen ze via hun netwerk en invloed op de ontwikkeling van beleid op nationaal en regionaal niveau. EURASHE bezit expertise op het gebied van beroepsonderwijs vanuit beleids- en praktijkperspectief, goede vaardigheden bij het ondersteunen van hun leden en uitgebreide competenties bij het coördineren van grote internationale projecten.

 

DELEN VAN GOOD PRACTICES
De diversiteit van studenten die toegang hebben tot het hoger onderwijs en deelnemen aan het hoger onderwijs dienen de diversiteit van onze bevolking te weerspiegelen. Ondanks tientallen jaren van investeringen in het versterken van de sociale dimensie, tonen de resultaten van het EquNet project aan dat ongelijkheid gebaseerd op sociaaleconomische status, opvoeding, gender, land van herkomst, plattelandsachtergrond, etcetera voor ongelijkheid zorgen binnen het hoger onderwijs systeem. Hoewel verbetering is aangetoond, blijkt dat het meer dan 100 jaar zou kunnen duren voordat kansarme groepen hun achterstand in hun leeftijdscategorie inhalen indien het huidige tempo van verbetering constant zal blijven. Ondertussen hebben samenlevingen grote veranderingen ondergaan op basis van demografische en technologische ontwikkelingen en worden we geconfronteerd met veranderende behoeften binnen de arbeidsmarkt en een toenemende vaardigheidskloof.

De projectpartners van IDEAS werken samen om:

  • Een database te creëren van initiatieven, programma’s en projecten ten behoeve van het vergroten van het recht op toegang tot, deelname aan en afronding van het hoger onderwijs binnen Europa;
  • De database te screenen op bewijs van een causaal verband tussen de initiatieven en verbeteringen op het gebied van gelijke kansen van de doelgroepen;
  • Omgevingsfactoren en sociale en politieke ondersteunende factoren te begrijpen die van invloed zijn op succesvolle bestaande initiatieven;
  • Good practices te selecteren die kunnen worden gereproduceerd en op grote schaal worden verspreid om opschaling binnen hoger onderwijsinstellingen in heel Europa te bevorderen.

 

RESULTATEN
Naar aanleiding van het identificeren van effectieve en efficiënte benaderingen ten behoeve van het creëren van gelijke kansen binnen het hoger onderwijs, heeft IDEAS een rapport uitgebracht gerelateerd aan good practices met bewezen kwantitatieve en kwalitatieve successen. In het rapport, dat de werkzaamheden van het project van de afgelopen 2,5 jaar samenbrengt, bieden de partners van IDEAS data en kaders van geteste initiatieven om met name (hoger) onderwijsinstellingen te inspireren en andere belanghebbenden, zoals overheden (lokaal en nationaal) en foundations, de kans te bieden om bewezen successen te implementeren en reproduceren. Klik hier voor het volledige rapport.

Geef een reactie