The Brilliant Club

WEBSITE
http://www.thebrilliantclub.org/

INHOUD
De Brilliant Club is een non-profit organisatie die zich richt op de verbetering van de toegankelijk van universiteiten voor excellente leerlingen van zogenaamde non-selective state schools in de UK. De hoofdactiviteit van de Brilliant Club is het werven, trainen en plaatsen van universitaire studenten op non-selective state schools en het aanbieden van tutorials op universitair niveau voor een klein aantal excellente leerlingen. De Brilliant Club werkt samen met middelbare scholen, beroepscolleges en universiteiten. De organisatie brengt op deze manier een nationale beweging teweeg die universitaire studenten mobiliseert om met scholen samen te werken en op deze manier het probleem van ongelijke kansen in het onderwijs breder aan te pakken. De deelnemende studenten worden op verschillende scholen geplaatst om programma’s aan te bieden aan scholieren van klas 6 tot en met klas 12. De Brilliant Club werkt momenteel samen met meer dan 150 middelbare scholen, waarbij meer dan 250 universitaire studenten samenwerken met meer dan 5000 leerlingen.

DOEL
De Brilliant Club heeft als voornaamste doel het verbeteren van de toegankelijk van universiteiten voor excellente leerlingen die ongelijke kansen ervaren in het onderwijs. Het programma draagt bij aan de ontwikkeling van kennis, vaardigheden en ambities van scholieren en het creëren van een veilige omgeving binnen universiteiten voor toekomstige studenten. De Brilliant Club streeft naar een onderwijssysteem waarin jongeren uit non-selective state schools en jongeren die andere soorten achterstand en ongelijkheid in het onderwijs ervaren evenredig vertegenwoordigd zijn aan universiteiten in de UK. Ze proberen hun missie te bereiken door onder andere universitaire studenten in scholen te plaatsen waar de scholieren behoren tot de meest gemarginaliseerde groepen in de samenleving. De studenten die aangesloten zijn bij het programma bieden onderwijs op universitair niveau aan voor de best presterende leerlingen van de aangesloten scholen.

 

 

DOELGROEP
De Brilliant Club richt zich op het verhogen van het aantal leerlingen uit de meest ondervertegenwoordigde groepen binnen het hoger onderwijs bij de meest vooraanstaande universiteiten in de UK. Om deze doelstelling te bereiken richt het programma zich op scholen in gebieden met de hoogste sociale achterstand om ervoor te zorgen dat de interventie ten goede komt voor de meest kansarme scholieren. De organisatie hanteert drie basisprincipes:

 • De Brilliant Club richt zich alleen op non-selective state schools;
 • De Brilliant Club vereist een minimum van 1 op de 4 scholieren die in aanmerking komen voor gratis schoolmaaltijden;
 • De Brilliant Club richt zich met name op scholen in achterstandswijken.

De organisatie is ervan overtuigd dat zij met de juiste scholieren en scholen samenwerken om een directe positieve invloed te kunnen uitoefenen op de doelgroep. Dit blijkt uit de volgende constateringen:

 • Ongeveer 1 op de 3 scholieren van de Brilliant Club komt in aanmerking voor gratis schoolmaaltijden;
 • Meer dan de helft van de scholieren zijn eerste generatie studenten;
 • Bij meer dan 85% van de deelnemende middelbare scholen behoort ruim 70% van de leerlingen in de laagste 30% van de Income Deprivation Affecting Children Index (IDACI);
 • Meer dan 90% van de deelnemende scholen heeft bovengemiddeld intelligente scholieren die in aanmerking komen voor de Brilliant Club.

AANLEIDING
Het idee voor The Brilliant Club werd in de eerste instantie bedacht door de twee docenten Jonathan Sobczyk en Simon Coyle. Na een onderzoeks- en overlegfase, waar docenten, academici en beleidsmakers deel van uitmaakten, ontworpen en leverden ze een reeks succesvolle proefprojecten. De organisatie is opgericht in 2011 met steun van Sutton Trust, Teach First and Challenge Partners.

Het Britse onderwijssysteem heeft te maken gehad met een reeks van aan elkaar verwante ontwikkelingen, die hebben geleid tot de bewustwording van ongelijkheid binnen het onderwijs en de totstandkoming van de Brilliant Club:

 • Studenten uit non-selective state schools zijn ondervertegenwoordigd aan universiteiten;
 • Middelbare scholen zijn steeds meer verantwoordelijk voor de bevordering van studenten naar het hoger onderwijs;
 • Er is een tekort aan ontwikkelingsmogelijkheden voor universitaire studenten;
 • Universiteiten zijn steeds meer toegewijd aan de werving van studenten uit ondervertegenwoordigde groepen in de samenleving;
 • Slechts 2% van de leerlingen die in aanmerking komen voor gratis schoolmaaltijden en 18% van de leerlingen van non-selective state schools gaan studeren aan een universiteit, in vergelijking met 48% van de leerlingen van particuliere scholen.

Wanneer leerlingen uit ondervertegenwoordigde groepen van de samenleving de potentie in zich hebben om te gaan studeren aan een universiteit, hebben ze vaker een reeks ondersteuningsmechanismen nodig om dit daadwerkelijk te realiseren. Deze leerlingen hebben bovendien veel minder kans om de resultaten te behalen die nodig zijn voor het indienen van een kansrijke inschrijving bij een universiteit. Ze hebben tevens minder kans op het ontwikkelen van de juiste vaardigheden die door die universiteiten worden gewaardeerd. Daarnaast ontvangen ze minder snel relevante informatie, advies en de juiste begeleiding met betrekking tot studeren aan een universiteit. Als gevolg hiervan hebben ze in mindere mate het vertrouwen dat een universiteit een passende keuze voor ze is. Ondanks een algehele toename van het aantal leerlingen uit ondervertegenwoordigde groepen aan universiteiten in de UK, is deze groei sterk achtergebleven in vergelijking met andere leerlingen.

Scholieren specifiek afkomstig uit gezinnen met een laag inkomen zijn sterk ondervertegenwoordigd aan de meeste universiteiten. De volgende constateringen illustreren de omvang en de aard van het probleem:

 • 2/3 van de leerlingen die gratis schoolmaaltijden krijgt en die op de leeftijd van 11 jaar in de top vijf behoort van best presterende scholieren, behoort niet meer in deze top vijf tegen de tijd dat ze hun General Certificate of Secondary Education (GCSE) maken. De helft hiervan gaat niet verder met een studie aan een universiteit;
 • 80% van de jongeren uit achterstandswijken woont in de buurt van een universiteit, maar slechts 1 op de 25 jongeren gaat studeren aan een van deze universiteiten, in vergelijking met 1 op de 4 scholieren uit meer welvarende wijken.

Deze statistieken tonen de ongelijkheid aan op het gebied van toegang tot het hoger onderwijs binnen het Britse onderwijssysteem. Hoewel er sprake is van ongelijkheid op alle universiteiten, is het probleem het meest aanwezig bij de 30 topuniversiteiten met de strengste selectiemethoden. Dit is met name het probleem dat de Brilliant Club wil aanpakken en de context waarin ze zich bewegen.

 

 

PROGRAMMA-ONTWERP EN METHODEN
De Brilliant Club maakt gebruik van gekwalificeerde docenten en werkt nauw samen met universitaire studenten om programma’s te ontwikkelen op basis van de volgende vier principes:

 • Een centrale focus op academische ontwikkeling
  De aangeboden tutorials ontwikkelen een kritisch denkvermogen en verbeteren communicatievaardigheden. Ze dragen bij aan het opbouwen en versterken van zelfvertrouwen. Na de tutorials maken de scholieren uitdagende lees- en schrijfopdrachten die samen een meer uitgebreide eindopdracht vormen. Dit draagt bij aan het ontwikkelen van effectieve onderzoeksvaardigheden, academische schrijfvaardigheden en zelfstandig leren.
 • Gerichte interventie
  Een nauwe samenwerking met middelbare scholen draagt eraan bij dat alle scholieren die deel uit maken van de Brilliant Club het potentieel in zich hebben om te studeren aan een vooraanstaande universiteit.
 • Vroegtijdige en lange-termijn interventie
  Medewerkers van de organisatie werken samen met de scholieren als ze nog een jonge leeftijd hebben. Ze blijven hun academische ontwikkeling tijdens hun schoolloopbaan ondersteunen, waardoor nieuwe leerlingen de mogelijkheid hebben om bij elk programma tijdens elke fase aan te sluiten.
 • Leeftijdsgerichte ondersteuning
  De Brilliant Club combineert academische ontwikkeling met kennis, advies en begeleiding die relevant zijn voor een studie aan een universiteit. Daarnaast bieden ze diverse aspiratie-activiteiten aan, waaronder het bezoeken van vooraanstaande universiteiten.

Het aangeboden programma van de Brilliant Club begint met een zogenaamde ‘Launch Trip’ op een van de partneruniversiteiten, waar leerlingen hun tutor ontmoeten en deelnemen aan een ronde van leerzame activiteiten, inclusief de eerste geplande tutorial. Gedurende de komende vier weken zullen de tutors een halve dag per week doorbrengen op de school van de gekoppelde scholieren. Elke week worden er twee tutorials gegeven. Daarnaast wordt er van de scholieren verwacht dat ze wekelijkse lees- en schrijfopdrachten maken die samen een meer uitgebreide eindopdracht vormen. De tutor kijkt deze eindopdracht na en voorziet de scholier van feedback. Het programma eindigt met een bezoek aan een universiteit, waar de scholieren onder andere een rondleiding krijgen op de campus. Daarnaast krijgen ze de mogelijkheid docenten te ontmoeten, feedback te ontvangen over hun opdrachten en een afstudeerceremonie bij te wonen.

 

 

RESOURCES
De deelnemende scholen financieren het programma normaalgesproken via Pupil Premium funding. De kosten van het programma zijn gelijk aan ongeveer 1/4 van de financiering die in total aan elke leerling wordt toegekend.

De aangesloten scholen leveren een financiële bijdrage aan de Brilliant Club. Daarnaast ontvangen ze subsidies uit fondsenwervingsactiviteiten. Ze besteden nooit meer dan 160 pond per leerling. De Brilliant Club maakt grotendeels gebruik van deeltijd studenten, die normaalgesproken 450 pond ontvangen voor ongeveer zes volledige dagen werken plus een extra vergoeding voor reiskosten en andere uitgaven. Voor het dekken van de kosten voor de tutors en de kosten verbonden aan de planning en het bezoeken van universiteiten, bieden meerdere universiteiten op basis van een formeel samenwerkingsverband een financiële bijdrage aan voor een langer termijn. De Brilliant Club vraagt bewust niet vooraf om financiële steun van de universiteiten. Ze voeren eerst een pilot-programma uit om na te kunnen gaan of de uitkomsten wederzijds voordelig zijn, voordat er langetermijn partnerschappen worden besproken.

DUURZAAMHEID
De Brilliant Club is een geregistreerde charity en non-profit organisatie. Ze werken vanuit een model dat de duurzaamheid van de organisatie waarborgt. Ze werken nauw samen met scholen en universiteiten en hebben een groot netwerk van partnerschappen opgebouwd. De Brilliant Club werkt momenteel samen met meer dan 150 basisscholen en middelbare scholen, evenals de universiteiten van Oxford, Warwick, Sussex, Royal Holloway en de King’s College London. Hoewel de werving en training meer is opgezet voor onderzoekers van partneruniversiteiten, heeft de Brilliant Club studenten van meer dan 20 verschillende universiteiten geworven. De Brilliant Club werkt daarnaast nauw samen met de mede-oprichters The Sutton Trust en Teach First, en partners zoals Challenge Partners, Goldman Sachs, The Dulverton Trust en The Brightside Trust. Zoals eerder beschreven vragen ze middelbare scholen en universiteiten ook om een financiële bijdrage te leveren en ontvangen ze subsidies uit fondsenwervingsactiviteiten om het programma op de lange termijn te kunnen voortzetten.

De Brilliant Club zorgt voor duurzaam contact tussen de betrokken scholieren en de tutors. Hiermee bieden ze een eenvoudige en haalbare methode die de problemen met betrekking tot de toegang tot het hoger onderwijs positief beïnvloeden en tegelijkertijd de voornaamste belanghebbenden ten goede komen. De scholieren ontwikkelen nuttige vaardigheden, zelfvertrouwen en ambities die ze ondersteunen bij de inschrijving aan een universiteit en bij het succesvol doorstaan van hun toekomstige studie. Daarnaast ontwikkelen middelbare scholen een cultuur waarbij excellentie, hard werken en een goede doorstroom naar het hoger onderwijs van belang zijn. Tevens krijgen universiteiten toegang tot communicatie met potentiële studenten.

RESULTATEN
Bewijs van succes kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden, bijvoorbeeld het ontvangen van awards en onderscheidingen, groeiende partnerschappen en een groeiend interesse door studenten om als tutor aan de slag te gaan bij de Brilliant Club. De Brilliant Club en de programma’s die de organisatie omvat hebben onderscheidingen en positieve feedback ontvangen van scholieren, studenten, docenten, academici en beleidsmakers, waaronder de huidige en voormalige Secretary of State for Education.

De programma’s binnen de Brilliant Club worden steeds succesvoller. Binnen zes maanden na de oprichting had de organisatie al een pilotprogramma afgerond met leerlingen uit klas 9 en 11 en een pilotprogramma met leerlingen uit klas 12, genaamd de Higher Education Access Programme for Schools (HEAPS). De pilotprogramma’s behaalde uitstekende resultaten en ontvingen goede feedback. Van de pilot-groep, bestaande uit scholieren uit klas 12 die zich hadden aangemeld bij een vooraanstaande universiteit in 2012, werden er 8 geselecteerd. Naar aanleiding van het succes van de pilot-programma’s kreeg de Brilliant Club veel belangstelling vanuit middelbare scholen. Tussen september 2011 en juli 2012 zijn er 54 student-tutors geplaatst in 35 verschillende scholen. Tussen september 2012 en juli 2013 werden de programma’s van de Brilliant Club uitgebreid met meer dan 100 scholen in Londen. Tevens werden er meer dan 150 studenten op deze scholen geplaatst om samen te werken met meer dan 3000 scholieren.

De belangrijkste prestatie tot op heden is de samenwerking met 150 scholen en 6 van de meest vooraanstaande universiteiten van het land die een innovatief model van werving, training en promotie van doctorale en postdoctorale onderzoekers heeft ontwikkeld. Hiermee hebben ze de basis gelegd voor een betere en meer toegankelijke manier van toegang aan universiteiten, waardoor systematische veranderingen in het Britse onderwijssysteem plaats kunnen vinden. Er is echter nog veel werk te verrichten om de link tussen lage inkomens en laag academisch succes te verbreken en dit kan alleen bereikt worden door samenwerking met scholen, universiteiten en andere partners in het onderwijssysteem. Om deze reden streeft de Brilliant Club naar nog meer partnerschappen met middelbare scholen en universiteiten in het hele land om een nationale beweging teweeg te brengen die zich inzet voor de verbetering van de toegang tot de vooraanstaande universiteiten in de UK.

Daarnaast kan data met betrekking tot de toegang tot universiteiten met een strenge selectiemethode gelden als bewijs van success. Hoewel de omvang van de te bereiken doelen groot is, zijn de eerste indicatoren positief en motiverend. In het academisch jaar 2012/2013:

 • heeft 75% van de deelnemende scholieren zich aangemeld op een vooraanstaande universiteit;
 • is 45% van van de deelnemedende studenten toegelaten op een vooraanstaande universiteit;
 • heeft de Brilliant Club meer dan 150 studenten in dienst die als tutor dienen en bieden ze universitaire programma’s aan 2687 leerlingen in 100 non-selective state schools in Londen, South-East en West-Midlands;
 • leverden de tutor-studenten 3133 uur aan onderwijs, waarvan 83% door de onderzoekers van Russell Group Universities.
 • Leverde 55% van de deelnemende scholieren opdrachten in die als uitstekend of goed zijn beoordeeld.

De Brilliant Club heeft een programma opgezet dat direct invloed uitoefent op studenten die ongelijke kansen in het onderwijs ervaren. Dit blijkt uit de volgende resultaten:

 • 100% van de deelnemende scholieren volgen onderwijs aan een non-selective state school;
 • 30% van de deelnemende scholieren komt in aanmerking voor gratis schoolmaaltijden;
 • Meer dan de helft van de deelnemende scholieren zijn eerste generatie studenten aan het hoger onderwijs;
 • Bij meer dan 85% van de aangesloten scholen behoort meer dan 70% van de leerlingen tot de laagste 30% van de Income Deprivation Affecting Children Index (IDACI);

Op basis van een steekproef van 62 deelnemende scholieren, die 67,3% van het totale aantal deelnemende scholieren uitmaakt, worden scholieren gevolgd die zich hebben ingeschreven aan een universiteit, aanvragen hebben ontvangen van een universiteit en/of uiteindelijk zijn toegelaten aan een universiteit. Om de effecten van de Brilliant Club te achterhalen en begrijpen, hebben ze de deelnemende scholieren gevraagd uitspraken te doen over hun vaardigheden, zelfvertrouwen en ambities. Bij de start van elk programma wordt er gebruik gemaakt van een basis van leerperspectieven en wordt er aan de scholieren gevraagd te reageren op een reeks uitspraken op basis van een vijf-punten Likert-schaal, variërend van ‘sterk oneens’ (1) tot ‘sterk mee eens’ (5). Wanneer de deelnemende scholieren het programma helemaal doorlopen hebben, worden ze gevraagd om opnieuw te reageren op dezelfde uitspraken en eventuele veranderingen in hun percepties te benoemen. Daarnaast wordt aan de scholieren gevraagd om te reageren op een reeks van vijf vragen met betrekking tot hun participatie in het programma in het algemeen.

Er is vanaf de start van de Brilliant Club al veel belangstelling getoond door studenten voor een deelname als Brilliant Club tutor. Hierdoor was het mogelijk voor de organisatie om de allerbeste tutors te selecteren en een hoge standaard voor selectie hanteren. Op dit moment maakt de organisatie gebruik van een streng selectietraject waarbij kandidaten onder andere aangeven welke vaardigheden zij hebben en waarom zij het meest geschikt zijn als Brilliant Club tutor.

Naast de invloed die de Brilliant Club heeft op de deelnemende scholieren, blijkt het programma tevens een positieve impact te hebben op de ouders, broers, zussen en de gemeenschappen waar de scholieren deel van uitmaken. Een ander onbedoeld neveneffect dat is vastgesteld is de positieve impact op de studenten die als tutor fungeren. Zij geven aan dat het programma waardevolle netwerk- en carrièremogelijkheid biedt. Er zijn casestudies beschikbaar die aantonen hoe de studenten het programma waarderen.

Geef een reactie