Science Academy & Science Festival

WEBSITE
http://www.paris-montagne.org/science-academie

INHOUD
De Paris Montagne Association werd in 2006 opgericht en draagt bij aan een verbetering van de toegang tot een universitaire studie en het academisch en persoonlijk succes van jongeren uit ondervertegenwoordigde groepen binnen het hoger onderwijs. Het streeft daarnaast naar het vergroten van de populariteit van de wetenschap en het verbeteren van de kwaliteit van hieraan gerelateerde studies. Voor het realiseren van deze doelen heeft de Paris Montagne Association twee programma’s opgericht: de Science Academy en het Science Festival. De Paris Montagne Association werkt op de lange termijn samen met middelbare scholieren en universitaire studenten in de vorm van de Science Academy. Bij dit programma bieden studenten support en training aan voor scholieren in het middelbaar onderwijs. De organisatie hoopt hiermee scholieren te kunnen ondersteunen in hun studie en hen kansen te bieden die ze nodig hebben om een kwaliteitsstudie en een wetenschappelijke carrière te behalen. De Paris Montagne Association organiseert daarnaast jaarlijks het Science Festival, waarbij studenten en onderzoekers van de École Normale Supérieure hun passie voor wetenschap delen en anderen de wereld van science en onderzoek laten ontdekken.

DOEL
Het voornaamste doel van de Paris Montagne Association en de daarbij behorende programma’s is het verbeteren van de toegang tot het hoger onderwijs en het academisch en persoonlijk succes van jongeren uit ondervertegenwoordigde groepen in de samenleving. Het streeft daarnaast naar het vergroten van de kwaliteit en populariteit van wetenschappelijk onderwijs door middel van:

 • Het werven van jongeren met een passie voor wetenschap, goede communicatievaardigheden en een sterke overtuigingskracht;
 • Het aanbieden van een hoge kwaliteitstraining gedurende één week in de hoogstaande Franse ‘Grande École’;
 • Het opzetten van een meeting point voor mensen met een sterk “connection” potentieel.

 

 

De Science Academy en het Science Festival zijn gericht op studenten met een passie voor wetenschap en waarvan de toegang tot de wereld van wetenschappelijk onderzoek nog steeds beperkt is. Met de programma’s streeft de Paris Montagne Association naar aspiratie voor science en onderzoek en gaan ze de strijd aan tegen de vervreemding van wetenschappelijke studies door de overheid door middel van het aanbieden van werkervaring in een laboratorium tijdens vakantieperioden. De deelnemende studenten hebben toegang tot alle activiteiten van de Science Academy en het Science Festival. De Science Academy trekt een groot aantal studenten aan, omdat er geen kosten verbonden zijn aan de deelname aan activiteiten en alle transportkosten en maaltijden worden vergoed

In een samenleving waar wetenschap steeds meer ethische vraagstukken omvat, zou er een gedeelde basis van wetenschappelijke kennis moeten bestaan die we allen delen. De Paris Montagne Association wil onderzoekers aanmoedigen om te laten zien dat wetenschap uitdagend en fascinerend kan zijn. Studenten die sociale nadelen ervaren kunnen hierdoor geïnspireerd raken en dienen de juiste support te ontvangen om getalenteerde onderzoekers te kunnen worden. Enthousiasme en passie zijn essentiële kenmerken van goede wetenschappers die zonder veel moeite kunnen worden overgedragen om studenten te motiveren bij het kiezen van wetenschappelijke studies.

DOELGROEP
De doelgroepen voor het programma Science Academy en het Science Festival zijn:

 • Kinderen in het basisonderwijs;
 • Scholieren in het eerste en tweede jaar van de middelbare school;
 • Jongeren uit gemarginaliseerde en minder bevoorrechte groepen in de samenleving. In Parijs zijn dit met name de kinderen uit de ‘banlieues’.

Er zijn twee hoofdcriteria gebruikt voor de selectie van het programma:

 • Hun motivatie voor een wetenschappelijke studie;
 • De achterstand die wordt gecreëerd door hun sociale achtergrond. Voorbeelden zijn: een migratieachtergrond, gezinnen met een laag inkomen, eerste generatiestudenten en een groot aantal broers en zussen.

AANLEIDING
Er zijn meerdere belangrijke factoren die samen de aanleiding hebben gevormd voor de oprichting van de programma’s van de Paris Montagne Association:

Maatschappelijke opstanden
Het besluit voor het oprichten van de programma’s van de Paris Montagne Association is mede beïnvloed door maatschappelijke opstanden in Parijs. In november 2005 braken er gewelddadige rellen uit in Parijs en deze verspreidden zich snel door de Franse voorsteden. Er was geen duidelijke politieke boodschap, maar een totale afwijzing van een maatschappij die volgens velen niet in staat is kinderen van immigranten te integreren. Deze kinderen leven vaak in vervallen gebouwen en vinden het moeilijker om te studeren en werk te vinden. Eén incident met een sterke symbolische boodschap was voldoende om een epidemie van geweld aan te wakkeren. In deze sociale context hebben onderzoekers en universitaire studenten besloten om een programma op te zetten dat de deuren van wetenschap en onderzoek voor kansarme jeugd opent.

Gebrek aan interesse in wetenschap
Naast de maatschappelijke opstanden, is een toenemend gebrek aan interesse in wetenschap en een hiermee samenhangende studie en carrière een aanleiding voor de oprichting van de programma’s van de Paris Montagne Association. Steeds minder studenten schrijven zich in voor science courses. Volgens het rapport “What should be done for schools in French suburbs”, gepubliceerd door het Institut Montaigne, verlaten 40% van de studenten die in zogenaamde “sensitive areas” wonen hun school zonder enige kwalificaties. Daarnaast is het aantal studenten dat studies gerelateerd aan wetenschap instroomt met 32% gedaald tussen 1995/1996 en 1999/2000. Wetenschap is steeds minder populair onder studenten en in het bijzonder onder groepen van ondervertegenwoordige studenten in het hoger onderwijs. Onderzoekers dienen zich meer in te zetten om een nieuw positief en aantrekkelijk beeld van de wetenschap over te brengen en zo de ongelijkheid van het onderwijssysteem te bestrijden.

 

 

Ongelijke kansen binnen het Franse onderwijssysteem
Obstakels, die door ongelijke kansen worden veroorzaakt, maken het steeds moeilijker voor sommige scholieren om te studeren aan vooraanstaande universiteiten en een wetenschappelijke loopbaan te beginnen. De manier waarop wetenschap wordt onderwezen in onderwijsinstelingen in Frankrijk moet dringend veranderen als het meer studenten wil aantrekken. Het probleem wordt tevens benadrukt door het duale Franse onderwijssysteem dat verdeeld is in universiteiten en “grandes écoles”. Scholieren kunnen een aanvraag indienen voor een plaats aan een universiteit in Frankrijk zonder dat er een selectieproces nodig is, terwijl ‘grandes écoles’ door middel van zeer selectieve concurrentie werven. Universiteiten krijgen daarnaast slechts 1/3 van de begroting die wordt toegekend aan de ‘grandes écoles’. Sommige getalenteerde en creatieve jongeren melden zich bij voorbaat al niet aan voor studies aan deze ‘grandes écoles’, omdat ze denken dat ze de kosten van de studie niet kunnen betalen en de studie gereserveerd is voor de sociale elite. Dit houdt een groot aantal studenten weg van de lessen die plaatsvinden voor de competitieve examens die leiden tot ‘grandes écoles’. Op deze manier ontstaat er een sociale verdeling aan het einde van de middelbare school. De “grandes écoles” leiden hun studenten gewoonlijk op tot PhD-studenten, waardoor andere studenten van de reguliere universiteiten geen toegang krijgen tot PhD-programma’s.

Wetenschap en praktijkervaring
Bij veel jongeren heerst daarnaast het idee dat wetenschap los staat van praktijkervaring. Weinig jongeren zullen wetenschappelijk onderwijs daardoor als nuttig beschouwen voor hun toekomst. Voor veel scholieren die vanuit de basisschool naar de middelbare school gaan, blijft een studie in de wetenschap een onbereikbare ervaring en het wordt vaak gereduceerd tot enkel het opdoen van theoretische kennis. Praktijkervaring wordt naar hun idee zelden opgedaan en in ieder geval beperkt tot enkel een presentatie van hetgeen eerder is uitgevoerd in de praktijk. Hierdoor wordt het onmogelijk voor studenten om vaardigheden op het gebied van wetenschappelijke redenering en argumentatie te ontwikkelen. Als leerlingen op school niet voor zichzelf kunnen ontdekken wat wetenschap voor ze kan brengen, is het moeilijk om universiteiten voldoende aantrekkelijk te maken en studenten aan te moedigen om voldoende energie en motivatie op te brengen die nodig zijn om een lange en zware wetenschappelijk studie te volgen.

PROGRAMMA-ONTWERP EN METHODEN

Science Festival
Bij de oprichting van de Paris Montagne Association in januari 2006 gaven studenten en onderzoekers van de École Normale Supérieure aan dat ze hun passie voor de wetenschap wilden delen en anderen de wereld van onderzoek wilden laten ontdekken door middel van een Science Festival. De Paris Montagne Association heeft de taak op zich genomen om jonge minder bevoorrechte scholieren te werven voor wetenschappelijke studies en de perceptie van onbekwaamheid voor het volgen van studies aan een universiteit of ‘grande école’ te bestrijden. De Paris Montagne Association organiseert jaarlijks het Science Festival in de zomer bij de Montagne Sainte-Geneviève (Parijs) en bereikt een breed publiek afkomstig uit de voorsteden van Parijs. Het festival vindt plaats in de ‘Scientific Campus’ van Parijs. Het festival heeft een sociaal perspectief. Het op een speelse manier demonstreren van wetenschap op een groot festival maakt het toegankelijk voor een breed publiek. Het is een manier om jongeren en volwassenen met de wetenschap te verbinden. Theater en fascinerende experimenten blijken een krachtige methode om mensen te interesseren voor de wetenschap. Voor jongeren is het festival een manier om een nieuwe kant van de wetenschap te leren kennen en uitdagingen te ontdekken die ze als onderzoekers aan kunnen gaan.

Science Academy
De Paris Montagne Association werkt op de lange termijn samen met middelbare scholieren en met de studenten die behoren tot het programma “Science Académie”. Deze studenten worden geselecteerd aan het eind van hun eerste of tweede jaar van de middelbare school. De aanvraagformulieren worden verdeeld in het Parijse voorsteden. De Paris Montagne Association hoopt de meeste impact uit te oefenen op de scholieren van middelbare scholen. De organisatie hoopt deze scholieren te kunnen ondersteunen in hun studie en hen alle kansen te bieden die ze nodig hebben om een kwaliteitsstudie en een wetenschappelijke carrière te behalen. Bovendien zullen deze leerlingen een voorbeeldrol innemen voor andere leerlingen en bewijzen dat een wetenschappelijke studie en carrière mogelijk is. Deze studenten worden niet geselecteerd op basis van hun cijfer op school en de organisatie heeft hoge verwachtingen van de passie voor wetenschap van de jonge scholieren die kan leiden tot wetenschappelijke uitmuntendheid. Het vertrouwen in jonge talenten is van groot belang, omdat creativiteit en productiviteit tijdens hun eerste studiejaren een voorsprong kunnen vormen die gedurende een hele carrière nuttig kan zijn. Onderzoekers Simonton (1991), Stephan en Levin (1992) toonden aan dat de meeste uitzonderlijk gekwalificeerde wetenschappers een hoge mate van creativiteit en productiviteit hebben.

De Science Academy biedt scholieren uit het voortgezet onderwijs een nieuw concept van training en support:

 • Tijdens ‘Paris Montagne: le Paris des Sciences’ nemen scholieren deel aan een georganiseerde week bestaande uit trainingen en worden ze begeleid door hoogstaande onderzoekers en PhD-studenten;
 • Deelnemers maken kennis met wetenschappelijke vragen en met het dagelijkse werk van onderzoekers;
 • Deelnemers leren hoe ze een projectplan moeten schrijven;
 • Deelnemers bezoeken laboratoria die behoren tot de belangrijkste wetenschappelijke instituties (École normale supérieure, Institut Curie, ESPCI, Collège de France en diverse universiteiten);
 • Deelnemers nemen hun eerste stap in een netwerk dat op lange termijn scholieren, talentvolle onderzoekers en studenten zal koppelen. Dit netwerk wordt gesponsord door de French Academy of Science en werkt samen met Hongarije en Kroatië;
 • Deelnemers ontvangen dagelijkse ondersteuning bij het maken van een studiekeuze en krijgen de mogelijkheid korte stages te lopen bij de beste laboratoria.

Scholieren creëren meer zelfvertrouwen, omdat ze getraind worden op het gebied van wetenschappelijke communicatie. Naar aanleiding van de nieuwe opgedane kennis, vaardigheden en zelfvertrouwen worden scholieren gemotiveerd om science clubs op hun middelbare school op te richten met behulp van coaching van professionele wetenschappelijke instellingen. Ze worden daarnaast gestimuleerd hun passie voor de wetenschap te verspreiden, zodat ze worden gezien als een voorbeeld van succes op hun school en in hun sociale omgeving. Uiteindelijk is het streven om op deze manier het aantal obstakels in de maatschappij waarin de scholieren zich bewegen te verminderen.

DUURZAAMHEID
Het waarborgen van duurzaamheid hangt sterk af van financiering en inzet en betrokkenheid van deelnemende universiteiten. De Paris Montagne Association opgezet door jonge onderzoekers, blijkt succesvol en duurzaam te zijn. Zij zijn gevraagd om soortgelijke activiteiten in andere plekken in de wereld te ontwikkelen, zoals Kosovo, Egypte, Spanje en andere delen van Frankrijk. Er zijn veel vrijwilligers betrokken bij de Paris Montagne Association, maar een toegewijde partner, zoals de Écoles normales supérieures en de Grandes Écoles en de financiering van de overheid en foundations zijn met name van groot belang om de continuïteit van het project te kunnen waarborgen is.

RESULTATEN
Er is een algehele toename waargenomen van studentinschrijvingen sinds de start van het programma. Na een sterke start tussen 2006 en 2008, waarschijnlijk gerelateerd aan de innovatieve aard van het programma, zijn de inschrijvingsaantallen twee jaar stabiel gebleven. Deze periode valt samen met een herstructurering van de werkwijze en het beschrijven van de doelstellingen van de Paris Montagne Association na drie jaar. Sinds 2011 hebben nieuwe doelstellingen, scholen en programma-activiteiten geleid tot een verdere toename van het aantal inschrijvingen. Hieruit bleek dat de organisatie geslaagd was in het afstemmen, managen en versterken van de communicatie richting scholieren en studenten. Elk jaar zijn de programma-activiteiten geëvalueerd door middel van interviews met ouders, vrijwilligers en scholieren.

 

 

Geef een reactie