POP corner – UL

INHOUD
POP-corner (propedeuse ondersteuningspunt) is het eerste project binnen de Universiteit Leiden dat zich bezighoudt met het bevorderen van studierendement en taalvaardigheid. Professionals en (ondervertegenwoordigde) studenten van de afdeling Sociale Wetenschappen hebben in 2008 gezamenlijk de POP-corner geïnitieerd. Het is opgericht in nauw overleg met studenten vanuit verschillende culturele en sociale achtergronden, nationaal en internationaal. POP-corner is een fysieke ontmoetingsplaats waar activiteiten worden georganiseerd om het studiesucces van ondervertegenwoordigde groepen in het hoger onderwijs te verbeteren. Studenten en professionals aan de onderwijsinstelling ontwerpen en implementeren samen activiteiten om studenten te ondersteunen bij het vinden van hun weg binnen de universiteit en het ontwikkelen van vaardigheden. Het project is laagdrempelig en toegankelijk en biedt studenten begeleiding op maat en training op het gebied van academische vaardigheden. Ouderejaarsstudenten putten hun kennis uit eigen ervaring en geven deze kennis door aan beginnende studenten, zodat zij niet in dezelfde valkuilen stappen. De POP-corner wil tegemoet komen aan de wensen van studenten om zich eerder – maar ook meer – ‘thuis’ te voelen binnen de Universiteit Leiden en op deze manier succesvoller te kunnen studeren.

DOEL
De POP-corner biedt academisch support voor alle studenten, maar in het bijzonder voor studenten met een migratieachtergrond, gedurende het eerste jaar en daaropvolgende jaren. Popcorner is zowel een fysieke ruimte op een centrale plek van de faculteit als een infrastructuur van meerdere diensten. De locatie van POP-corner maakt het toegankelijk en makkelijk te vinden voor studenten. POP-corner helpt studenten bij het vinden van hun weg binnen de gebouwen van de universiteit en biedt diverse cursussen aan gericht op het ontwikkelen van academische vaardigheden voor het verbeteren van studieprestaties. Eén van de aangeboden diensten bestaat uit ad-hoc mentoring van eerstejaarsstudenten door ouderejaarsstudenten. De interventie is ingebed in de structuur van de onderwijsinstelling en beschikbare studentondersteuning programma’s en is toegankelijk voor alle studenten van de afdeling Sociale Wetenschappen.

 

 

DOELGROEP
De POP-corner is voornamelijk gericht op ondervertegenwoordigde studenten en in het bijzonder studenten met een migratieachtergrond, maar het is toegankelijk voor alle studenten binnen de hoger onderwijsinstelling. Het initiatief is gericht op het terugdringen van uitval en het verbeteren van het studiesucces van studenten met een migratieachtergrond om zo de studiesucceskloof te verminderen. Het personeel van POP-corner werkt meestal samen met studenten met een migratieachtergrond (2/3 jaar) bij het aanbieden en ontwikkelen van hun diensten om specifiek deze groep studenten aan te trekken. Er zijn geen specifieke gegevens beschikbaar over hoeveel studenten van Sociale Wetenschappen tot de doelgroep behoort, maar op basis van het percentage van de universiteit als geheel zou een schatting van het percentage tussen 15% en 18% liggen.

AANLEIDING
De prestatiekloof tussen studenten met een migratieachtergrond en andere studenten heeft bij veel hoger onderwijsinstellingen in Nederland geleid tot een bewustzijn en de noodzaak voor het opzetten van studiesucces bevorderende activiteiten. De POP-corner komt voort uit de behoeften van ondervertegenwoordigde studenten en de behoefte vanuit de instelling om een programma op maat te ontwikkelen dat door en voor deze studenten is opgezet. Het opzetten van het programma werd vergemakkelijkt door financiën die door het Ministerie van Onderwijs voor een korte periode beschikbaar waren gesteld. Na deze periode heeft de Hogeschool Leiden zelf verantwoordelijkheid genomen om het programma op lange termijn te ondersteunen, waardoor institutionalisering mogelijk was.

INVLOED VAN EXTERNE FACTOREN
De aanhoudende prestatiekloof tussen studenten met een migratieachtergrond en andere studenten heeft geleid tot een gedeeld gevoel van urgentie onder politici, beleidsadviseurs, docenten en andere professionals binnen hoger onderwijsinstellingen. Studenten geven daarnaast aan behoefte te hebben aan op maat gemaakte ondersteuning die toegankelijk, actueel en flexibel is. De strategie en cultuur van de Universiteit Leiden zijn beïnvloed door demografische veranderingen, zoals een meer diverse studentenpopulatie, en door de basisprincipes van de sociale wetenschappen, zoals inclusie, sociale rechtvaardigheid en ontwikkeling. De interventie wordt ondersteund door het management van de Universiteit Leiden, professionals van verschillende afdelingen en studenten. Het Ministerie van Onderwijs heeft de interventie voor een korte periode gefinancierd, maar heeft deze fondsen stopgezet door verschuivingen in het politieke landschap. Door de politieke discourse die steeds meer naar rechts beweegt worden interventies die gericht zijn op mensen met een migratieachtergrond vaak als controversieel beschouwd. Vandaar dat dit programma zowel gestructureerd en gepromoot is om alle studenten te ondersteunen. De belangrijkste factoren die bijdragen tot het succes van het programma hangen samen met het partnerschap tussen professionals en studenten die de basis vormen van de fysieke ontmoetingsplaats van de POP-corner en het ontwerp en de uitvoering van de verschillende activiteiten.

 

 

PROGRAMMA-ONTWERP EN METHODEN
De POP-corner is vijf dagen per week geopend voor studenten om binnen te lopen en vragen te stellen. Tegelijkertijd biedt POP-corner diverse activiteiten aan (bijvoorbeeld workshops over academisch schrijven, taalontwikkeling en andere academische vaardigheden) die gebaseerd zijn op data verzameld door middel van regelmatige evaluatieopdrachten. Op deze manier worden de activiteiten voortdurend aangepast en uitgevoerd op manieren die aansluiten op de behoeften van een constant veranderende groep studenten.

DUURZAAMHEID
De duurzaamheid van POP-corner is terug te leiden naar de institutionele financiering. Van het ontvangen bedrag worden studenten geworven om samen te werken met professionals van de universiteit om gezamenlijk activiteiten te ontwerpen en uitvoeren. Soortgelijke programma’s zijn aan geen andere onderwijsinstelling geïnitieerd.

RESULTATEN
Op kwantitatief niveau is de kloof tussen studenten met migratieachtergrond en andere studenten niet afgenomen op institutioneel niveau. Er zijn meerdere variabelen die hiermee samenhangen. Bevindingen van kwalitatieve interviews met studenten hebben aangetoond dat het programma heeft bijgedragen aan een sterker gevoel van ‘sense of belonging’ (met name door de mentoring programma’s, waarbij de medestudenten de rol van mentor op zich nemen), meer kennis en vaardigheden om het eerste jaar succesvol door te komen, meer bewustzijn met betrekking tot hun eigen vaardigheden en manieren om hun academisch kapitaal te verbeteren.

Er zijn verschillende interne en externe evaluaties uitgevoerd sinds het begin van het programma in 2008. Alle evaluaties waren gebaseerd op gemengde methodes, waarbij zowel cijfers gerelateerd aan inschrijvingen, uitval, behoud en afstuderen als interviews met studenten, professionals en management zijn gebruikt. De Universiteit Leiden is zich ervan bewust dat de trends op het gebied van studiesucces die ze willen veranderen, bijzonder moeilijk en maatschappelijk verankerd zijn en niet alleen beïnvloed worden door de onderwijsinstelling zelf. Het vereist een langetermijninvestering, voordat het programma leidt tot meer uitgesproken positieve kwantitatieve gegevens.

 

Geef een reactie