S4S Podcast opnamereeks voor studentenprojecten

Omdat in de S4S campagne vernieuwing in denken en doen centraal staat, zullen we dit jaar van start gaan met het opnemen van een reeks podcastafleveringen waar jullie projecten een podium krijgen. Vanuit de campagne coördineert ECHO dit aan de hand van een format waarin per aflevering een project uit de S4S campagne centraal zal komen te staan.

Wanneer?

Deze opnamedata voor studentenprojecten hebben we zoveel als mogelijk ingepland gedurende de avonduren in de laatste weken in maart, waarvoor we alle studentenprojecten graag willen uitnodigen. Om de kwaliteit hiervan te kunnen borgen gaan we dat op kantoor bij ECHO doen, waar we alle mogelijke maatregelen in acht nemen om de podcast in alle veiligheid op te kunnen nemen.

Hoe dan?

  • We willen per project 1 studentprojectleider en 1 student uitnodigen voor een podcastgesprek van maximaal een half uur (in blokken van 1,5 uur);
  • Jullie worden voor jullie opnamegesprek beneden aan de balie bij Spaces opgehaald door ECHO en naar het ECHO-kantoor begeleid;
  • ECHO verzorgt een avondmaaltijd om op kantoor te nuttigen of mee te nemen na afloop van de afspraak. Uiteraard wordt ook wat te drinken, koffie/thee verzorgd;
  • De podcastaflevering wordt gehost door Josefien;
  • Na afloop van de opname is ruimte gereserveerd voor een individueel gesprek naar aanleiding van de tussenrapportage en voortgang van jullie S4S project. Hierbij zal ook Mary aansluiten.

Hoe kan ik me aanmelden?

Door deze datumprikker zo snel mogelijk, uiterlijk 4 maart 2021, in te vullen.
Kun je niet op een van deze data? Neem dan even contact op met ECHO.

Wij kijken ernaar uit om jullie fysiek te mogen ontvangen op het ECHO-kantoor. Als jullie hier vragen over hebben, voel je vrij om contact op te nemen met Josefien door te mailen naar Josefien@echo-net.nl!

Geef een reactie