Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs 2021

U bent van harte uitgenodigd voor het online Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs op 22 maart a.s. in samenwerking met De Haagse Hogeschool.

In 2016 zijn ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid en het Ministerie van OCW gestart met het jaarlijks organiseren van een seminar dat in het teken staat van Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs. In 2016, 2017, 2018 en 2019 zijn deze seminars georganiseerd in samenwerking met Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool Inholland en Universiteit Utrecht

De vijfde editie van het Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs wordt dit jaar in samenwerking met het Kenniscentrum Global & Inclusive Learning van De Haagse Hogeschoolgeorganiseerd. Met deze seminars willen we evenals voorgaande jaren nieuwe kennis, visie en concrete toepassingen presenteren met als doel om deelnemers te inspireren en te ondersteunen in het bereiken van een inclusief onderwijsklimaat. Wat kunnen we leren van successen en valkuilen uit elkaars context in binnen- en buitenland?

Het seminar wordt geopend met een panelgesprek waar demissionair minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap een bijdrage aan zal leveren. Tijdens dit seminar zijn de volgende thema’s onderwerp van gesprek tijdens het plenaire programma dan wel tijdens een van de parallelle sessies. Stage discriminatie in het hbo, Intersectional Justice, Hoger onderwijs in tijden van Covid en hoe Black Lives Matter wordt beleefd door studenten en professionals in het Nederlands Hoger Onderwijs. Ook enkele projecten uit de Students-4-Students campagne zullen onderdeel uitmaken van de programmering. Het volledige programma (inclusief parallelle sessies) is vanaf 1 maart te zien op de website van ECHO, www.echo-net.nl.

Datum:          22 maart 2021
Tijd:                   09.30 – 11.30 deel 1
13.00 – 15.00 deel 2
Voertaal:       voornamelijk Nederlands met onderdelen in het Engels

Aan deelname zijn geen kosten verbonden. U kunt zich hierbij aanmelden.

Geef een reactie