S4S Jaarconferentie – panel over het opbouwen van S4S initiatieven

Morgen begint om 12:00 uur de S4S Jaarconferentie. Online deze keer in verband met de maatregelen omtrent het Coronavirus! In de eerste sessie – van ongeveer 12:30 tot 13:30 uur – staan inzichten centraal over het opbouwen van S4S initiatieven van de volgende S4S projectcoördinatoren en programmaleiders:
Moataz Rageb is projectcoördinator van het S4S Student Impact Centre FNWI
van de Universiteit van Amsterdam. Het Centrum heeft als doel om de maatschappelijke betrokkenheid van studenten te inspireren en ondersteunen. Studenten en medewerkers maken samen het SIC-team op dat werkt aan maatschappelijke impact. De SIC-gelieerde studenteninitiatieven richten zich op verschillende doelstellingen waarbij diversiteit en inclusie van en naar de faculteit een centrale rol speelt.
Corrie van Noort van het Central Perk NHL Stenden S4S initiatief van NHL Stenden. Corrie is programmaleider van het Student Succes Centrum waarin activiteiten worden georganiseerd op het gebied van studiesucces, studentenwelzijn, 2e-lijns studentondersteuning en studieloopbaanbegeleiding. Central Perk is daarbinnen een huiskamer initiatief (online en fysiek) waarbinnen alle studenten op een laagdrempelige manier binnen kunnen lopen. Central Perk wordt bemenst door 5 ‘student-hosts’ met een verschillende achtergronden.
Als laatste, Saire Akce-Day is momenteel projectleider van het S4S initiatief ‘Jong-leren met verschil’ van de Hogeschool Utrecht. In dit project worden verbindingen tot stand gebracht middels het vergroten van de zichtbaarheid van diversiteit en te putten uit de ervaringskennis van studenten zelf. Deze verhalen worden omgezet in onderzoek, artikelen, blogs, video’s, evenementen en meer.
Wil jij weten wat deze drie S4S betrokkenen te vertellen hebben over het opzetten van eigen Students-4-Students initiatieven? Sluit dan vooral aan en stuur even een mailtje naar Josefien@echo-net.nl

Geef een reactie