Uitnodiging S4S Jaarconferentie 2020

Het collegejaar 2019 – 2020 is bijna ten einde. In september zijn zeven nieuwe hoger onderwijsinstellingen van start gegaan met de ontwikkeling van nieuwe Students-4-Students projecten en zijn de instellings- en studentenprojecten uit de eerste tranche het tweede projectjaar in gegaan.

Voor de S4S projecten, voor ECHO en voor de samenleving als geheel is dit een bijzonder en uitdagend collegejaar gebleken. Dit was een jaar waarin we niet alleen als campagne en als individuele projecten hebben moeten anticiperen op veranderende omstandigheden door de wereldwijde Covid-19 pandemie. Zo zijn we uitgedaagd om onze diensten en projecten te vertalen naar een online omgeving, onder andere ook deze Jaarconferentie, en hebben we aanpassingen moeten doen aan de inhoud en opzet van onze plannen.

Ook zien we de afgelopen weken een wereldwijde opleving van protesten die institutioneel racisme agenderen, waarmee de kracht van netwerken zichtbaar is geworden. Om op deze uitdagingen en opbrengsten van dit jaar te kunnen reflecteren en het jaar in gezamenlijkheid af te kunnen sluiten nodigt ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, u hierbij graag uit voor de S4S online Jaarconferentie 2020!

Deze bijeenkomst zal zoals eerder aangekondigd plaatsvinden op:

  • Datum: 10 juli 2020
  • Tijd: 12:00 – 17:00 uur
  • Locatie: Online, Zoom
  • Aanmelding: we verzoeken u om deze aanmeldlink in te vullen.

Het doel van de campagne Students-4-Students (S4S) is om hoger onderwijsinstellingen te inspireren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vernieuwende projectvoorstellen die bijdragen aan gelijke kansen voor álle huidige en toekomstige studenten aan hoger onderwijsinstellingen. Tijdens deze S4S online Jaarconferentie worden lessen en uitdagingen in drie verschillende rondes besproken, zo zal worden in gegaan op de volgende thema’s:

  1. Het bouwen van S4S infrastructuren: we bespreken inzichten en uitdagingen van enkele nieuwe instellingsprojecten met betrekking tot het ontwikkelen en van D&I-projecten;
  2. Verduurzaming van S4S in beleid: we verkennen met onderzoekers en beleidsmakers hoe S4S bijdraagt aan het verdiepen van gesprekken over diversiteit en inclusie binnen het hoger onderwijs.
  3. Student engagement in social movements: we gaan in gesprek met studentprojectleiders over hun rol, hun aanpassingsvermogen en de kracht van studentennetwerken;

 Programma

Tijd Inhoud
12:00 – 12:15 Inloop
12:15 – 12:30 Welkomstwoord ECHO
12:30 – 13:30 Het opbouwen van S4S infrastructuren

In gesprek met projectleiders van nieuwe S4S instellingsinitiatieven

13:30 – 14:00 Pauze
14:00 – 15:15 Verduurzaming S4S in beleid

In gesprek met onderzoekers en beleidsmakers

15:15 – 15:45 Pauze
15:45 – 16:45 S4S and student engagement in social movements

In gesprek met studentprojectleiders S4S

16:45 – 17:00 Afronding & Dankwoord

 Meer informatie

Voor meer informatie over de campagne S4S kunnen jullie terecht op de website www.students-4-students.nl. Voor vragen met betrekking tot de campagne S4S, mail dan naar s4s@echo-net.nl of naar Josefien@echo-net.nl. We hopen jullie, jullie betrokken projectleiders/studenten/vrijwilligers en jullie gasten van harte te mogen ontvangen tijdens deze S4S conferentie!

Geef een reactie