Kick-off Students-4-Students project @ Tilburg University Junior

Tijdens de themaweek rondom inclusiviteit van Tilburg University vond de kick-off van het diversiteitsprogramma Students-4-Students Tilburg plaats. Het doel van dit programma is om studenten van alle achtergronden zich thuis te laten voelen op de universiteit. Het programma past in de campagne Students-4-Students (S4S) die de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap lanceerde in 2017 waarmee zij projecten in het kader van diversiteit en gelijke kansen in het hoger onderwijs wil stimuleren.

Tilburg University wil dat alle studenten zich thuis voelen op de universiteit. Het Tilburgse programma Students-4-Students is in eerste instantie gericht op studenten met een migratie-achtergrond. Zij worden als studentmedewerkers betrokken bij het vertrouwd maken van leerlingen uit het basis- en middelbaar onderwijs met wetenschap. Zo doen de studenten werkervaring op binnen de academische wereld, breiden zij hun netwerken uit en bouwen zij mee aan een community om het ‘thuisgevoel’ te vergroten. Ook fungeren zij als rolmodel voor andere studenten en jongeren.

De projecten waar de rolmodellen aan gaan werken richten zich op leerlingen in de regio Tilburg die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met wetenschappelijk onderwijs. Om dit te realiseren werkt de universiteit vanuit Tilburg University Junior o.a. samen met de volgende partners:

  • IMC Weekendschool Tilburg (www.imcweekendschool.nl): zij verzorgen op Tilburg University aanvullend, motivatie-gericht onderwijs voor jongeren van 10-14 jaar oud, op die plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is.
  • Stichting Move Tilburg (www.stichtingmove.nl): zij koppelen kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten aan Tilburgse studenten, om vervolgens samen in actie te komen voor hun omgeving.
  • Babylon, het kenniscentrum rondom o.a. superdiversiteit binnen Tilburg University. Zij gaan in samenwerking met de Pabo University een leerlijn ‘superdiversiteit’ ontwikkelen.

Gezamenlijk wordt gewerkt aan het creëren van een S4S-community waar studenten potentiële studenten helpen om de weg naar en door de universiteit te vinden. Dit zal ten goede komen aan het studiesucces en bijdragen aan gelijke kansen voor (potentiële) studenten van Tilburg University.

Meer info?
s4s@tilburguniversity.edu

Of volg Tilburg University Junior op Facebook en hou ze in de gaten!

Geef een reactie