Call for Proposals and Participants – Work in Progress x Undivided: Transformative Strategies towards Inclusion

Op 21 maart vindt de Work in Progress x Undivided Conference: Transformative Strategies towards Inclusion plaats in het Ruppertgebouw op de Universiteit Utrecht van 09:30-17:00.

De Work in Progress x Undivided Conference is een (student-led) conferentie waarbij het draait om het inspireren, bewegen en podium geven aan student initiatieven die zich bezighouden met de thema’s diversiteit en inclusie. De conferentie stimuleert met name kennisuitwisseling van strategieën die bijdragen aan een inclusievere toekomst. Met veel enthousiasme presenteren we de confirmed keynote speakers: Prof. dr. Gloria Wekker (Universiteit Utrecht) en Dr. Frank Tuit (University of Denver). Beide sprekers zijn uitgenodigd om hun diepgaande kennis en levenservaring met betrekking tot deze thema’s te delen. We zijn ervan overtuigd dat we kennis moeten putten uit de ervaringen van onze voorgangers om naar een inclusievere (academische) toekomst toe te werken.

Open Call voor Workshops en Presentaties

Voor deze conferentie zijn we op zoek naar studenten die affiniteit hebben met de thema’s diversiteit en inclusie? Onderstreep jij het belang van een meer inclusieve universiteit?  Heb jij altijd al een presentatie, workshop of je eigen onderzoek met betrekking tot deze onderwerpen willen delen? Denk hierbij aan workshops over bijvoorbeeld, maar niet gelimiteerd tot: micro-agressions, white fragility, storytelling als strategie, privilege, safe spaces, white allyship en validisme. Stuur dan een mail met een proposal van max. 300 woorden aan workinprogress@uu.nl of z.aumaj@uu.nl voor 29 februarie. Het voorstel mag een sessie van meer dan 45 minuten niet overschrijden! Mail ons voor verdere vragen, Work in Progress denkt graag met je mee.

Open Call voor Verhalen en Kunstprojecten

Op 21 maart presenteren we ook Work in Progress’ reizende expositie: “Wie vertelt mijn verhaal?” Wie vertelt mijn verhaal? Wie mag spreken en wie is zichtbaar? De universiteit Utrecht houdt zich steeds meer bezig met diversiteit en inclusie. Van hogerop wordt er flink gediscussieerd over hoe we een meer inclusieve universiteit kunnen creëren waar ruimte is voor verschillende identiteiten en achtergronden. In de expositie ‘wie vertelt mijn verhaal’ brengen we diversiteit en inclusie terug tot het narratief: we laten studenten kritisch aan het woord over hun ervaringen door middel van kunst en verhaal. Deze expositie vond eerder plaats tijdens de Onderwijsparade in 2019.

Wie vertelt mijn verhaal? Wie mag spreken en wie is zichtbaar? Work In Progress stelt de vraag hoe we een inclusieve universiteit kunnen creëren in de aankomende tentoonstelling ‘wie vertelt mijn verhaal? II’ op 21 maart, 2020. Een eerdere versie van de tentoonstelling vond plaats tijdens de Onderwijsparade 2019, graag breiden wij de collectie uit.

 

Voor de nieuwe tentoonstelling zijn we op zoek naar verhalen op gebied van fotografie, beeld, performance, woordkunst en muziek die we kunnen bundelen in een expositie. Work In Progress hoopt op deze dag een deur te openen voor stemmen die we niet horen, gesprekken die we niet voeren en confrontaties die we uit de weg gaan.

 

Welke gesprekken durf jij niet te voeren? Wordt jouw aanwezigheid en/of identiteit soms als ongemakkelijk ervaren in de klas? Op welke manier voel jij je wel of niet thuis op de universiteit? Spreken thema’s omtrent diversiteit en inclusie jou aan en kan je jouw ervaringen uiten in kunst, mail dan naar workinprogress@uu.nlvoor 21 februari, 2020. Voeg een korte bio toe, en idee over op wat voor manier jij zou willen bijdragen aan de tentoonstelling en de boodschap: hoe creëren we een inclusieve universiteit?

————-

ENGELS

Work in Progress x Undivided: Transformative Strategies towards Inclusion

On the 21st of March, 2020 the Work in Progress x Undivided Conference: Transformative Strategies towards Inclusion will take place in the Ruppertbuilding at the University of Utrecht between 09:30-17:00.

The Work in Progress x Undivided Conference is a student-led conference which is dedicated to inspiring, mobilizing and giving platform to student initiatives that deal with issues surrounding diversity and inclusion. The conference gives room to the exchange of knowledge and strategies that are working towards a more inclusive future. With pride and enthusiasm we present our confirmed keynote speakers: Prof. dr. Gloria Wekker (Utrecht University) and Dr. Frank Tuitt (University of Denver). Both speakers have been invited to share their extensive knowledge and lived experiences concerning the themes of the conference. We strongly believe that we need to recognize and engage with the knowledge and experiences of the giants on whose shoulders we stand in order to work towards a more inclusive (academic) future.

Open Call voor Workshops en Presentaties

We are looking for students who have affinity and are engaged with the themes of diversity and inclusion. Have you always wanted to give a presentation or workshop concerning these topics? Think of themes such as, but not limited to: micro-agressions, white fragility, storytelling as strategy, privilege, safe spaces, white allyship and ableism. Send an email with a proposal of max. 300 words to workinprogress@uu.nl or z.aumaj@uu.nl before the 29th of February. The proposal should not exceed a session of 45 minutes! Contact us for any further questions, Work in Progress is eager to think along with your ideas.

 

Open Call for Stories and Art Projects

Who tells my story? Who is allowed to speak and who is visible? The new academic platform Work in Progress questions how we can create a more inclusive university in our upcoming exhibition ‘who tells my story? II’ on the 21st of March, 2020. An earlier version of the exhibition took place during the Onderwijsparade in 2019, we are now looking to expand our collection.

 

For the new exhibition we are looking for stories that take form in photography, visual art, performance art, poetry and music to contribute to the exhibition. Work In Progress wishes to create a space for voices we don’t hear enough, conversation on topics we avoid, and confrontations we evade.

 

Which conversations do you normally avoid? Has your presence/identity ever been considered uncomfortable within the classroom? In which way do you feel like you belong, or sometimes don’t belong, at the university? Are you interested in topics surrounding diversity and are you willing to express your experiences in the form of art, send an email to workinprogress@uu.nl before the 29st of February, 2020. Add a short bio and an idea or concept that illustrates your contribution to the message of Work in Progress: how do we create an inclusive university?

 

Programma

09:00-09:30 Inloop

09:30-09:45 Welkomswoord

09:45-10:30 Prof.dr. Gloria Wekker

10:30-11:15 Dr. Frank Tuitt

11:15-11:30 Koffiepauze

11:30-12:30 Parallele Sessies I (A, B, C, D, E)

12:30-13:15 Lunch

13:15-14:00 Parallele Sessies II (A, B, C, D, E)

14:00-14:45 Parallele Sessies III (A, B, C, D, E)

14:45-15:00 Koffie pauze

15:15-15:45 Panel discussie

15:45- 16:15 Opening Expositie “Wie vertelt mijn verhaal?/Who tells my story? II” met poëzie bijdrage van Jasper Albinus.

16:15-17:00 Borrel

 

 

Geef een reactie