S4S meeting ‘ Student Engagement & Evaluation’

Voor de kennisdelingsbijeenkomst van 12 december 2019 hebben we vanuit ECHO twee collega’s van UCLA uitgenodigd. De S4S campagne is geïnspireerd en ontwikkeld naar voorbeeld van programma’s aan de University of California Los Angeles (UCLA). Omdat zij enorm veel ervaring hebben in zowel het betrekken van studenten bij het inrichten van programma’s evenals in het toepassen van evaluatiemodellen waarmee impact door middel van ‘logic models’ kan worden aangetoond, is dit een belangrijke bijeenkomst en gaan we ervan uit dat vertegenwoordigers van alle projecten deelnemen.

We gaan in op twee thema’s, namelijk student engagement en evaluatie/verantwoording. Vorig jaar hebben we met evaluatie al een eerste start gemaakt bij de kennisdelingsbijeenkomst van april 2019, toen het ‘logic model’ werd toegelicht. In de middag van 12 december gaan we hier verder op in, om ook de nieuwe projecten inzicht te verschaffen in deze methodiek en zullen we gezamenlijk aan de slag gaan om dat model toe te passen op jullie eigen studenten- en instellingsprojecten.

Opzet 12 december

Uitgenodigd zijn Alfred Herrera (Assistant Vice Provost and Director, Center for Community College Partnerships) en Santiago Bernal (Assistant Director voor het Center for Community College Partnerships). Het is dan ook een mooie kans om op deze thema’s in samenwerking met hen te reflecteren en deze methodiek eigen te maken!

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit:

12:00 – 12:30             Inloop met lunch

12:30 – 13:00             Introductie deelnemers

13:00 – 13:45             Inclusive Student Engagement door Alfred Herrera

13:45 – 14:30             Korte presentaties van alle projecten (2 minuten per project)

14:30 – 15:00             Pauze met hapje en drankje

15:00 – 15:30             Toelichting ‘Logic Model’ door Santiago Bernal

15:30 – 17:30             Workshop ‘Practicing the Logic Model’

17:45 – 18:00             Afsluiting

Aanmelden

We willen jullie hiervoor graag uitnodigen en verzoeken om je via deze aanmeldlink aan te melden. Omdat verduurzaming van de S4S projecten een belangrijk doel is van de S4S campagne is, zijn de leeropbrengsten van het proces even belangrijk als de resultaten. Evaluatie is derhalve van essentieel belang. We gaan ervanuit dat van ieder S4S project ten minste een projectleider bij deze bijeenkomst aansluit. Daarnaast zijn uiteraard collega’s en studenten waarmee jullie werken van harte welkom. Graag horen we z.s.m. per project met hoeveel personen wordt deelgenomen zodat we ons qua locatie en werkvormen goed kunnen voorbereiden.

Locatie

Tribes Utrecht Centraal
Leidseveer 2
3511 SB Utrecht

Voor vragen over deze bijeenkomst kun je terecht bij Josefien@echo-net.nl of bel naar +31618257003.

Tot de 12de!

Geef een reactie