S4S Jaarconferentie 13 juni 2019

Uitnodiging jaarconferentie Students-4-Students Campagne

Het doel van de campagne Students-4-Students (S4S) is om hoger onderwijsinstellingen te inspireren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vernieuwende projectvoorstellen die bijdragen aan gelijke kansen voor álle huidige en toekomstige studenten aan hoger onderwijsinstellingen.

ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, nodigt hierbij graag alle huidige en toekomstige S4S- projectleiders, -projectmedewerkers, studenten betrokken bij de S4S projecten – en andere betrokkenen – uit voor de S4S jaarconferentie! Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op:

  • Datum: 13 juni 2019
  • Tijd: 08:30 – 16:00 uur
  • Locatie: Pulchri Studio
  • Adresgegevens: Lange Voorhout 14, Den Haag
  • We willen je verzoeken om je aan te melden door deze aanmeldlink in te vullen.

Zoals al eerder is aangekondigd is dit een bijzonder moment. Vorig jaar zijn twintig S4S projecten (9 instellingsprojecten en 11 studentenprojecten) gestart. Met de uitreiking op 13 juni a.s. wordt de S4S Community verder uitgebreid! Een aantal nieuwe instellingsprojecten komt in aanmerking voor een financiële bijdrage, in het kader van de tweede tranche van de S4S campagne. De ochtend van de S4S jaarconferentie staat dan ook volledig in het teken van de uitreiking, waarbij de Minister van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap, Ingrid van Engelshoven, de gehonoreerde projecten bekend zal maken. Na de uitreiking staat de S4S jaarconferentie geheel in het teken van kennisdeling, -ontwikkeling en community-vorming.

 Programma

Tijd Inhoud
08:30 – 09:00 Inloop
09:00 – 09:30 Welkomstwoord Selectiecommissie S4S
09:30 – 10:00 Uitreiking S4S projecten tranche II door de Minister van OCW
10:00 – 11:00 Keynotes:

  • Joan Becker, Associate Vice Provost at University of Massachusetts Boston
  • Frank Tuitt, Senior Advisor to the Chancellor and Provost for Diversity and Inclusion, & Professor of Higher Education at University of Denver
11:00 – 11:15 Koffiepauze
11:15 – 12:15 Panelgesprek
12:15 – 13:15 Lunch met Posterpresentaties
13:15 – 14:45 Workshops
  • Joan Becker – “Innovation and inclusion in mentoring”
  • Frank Tuitt – “Building an inclusive campus climate and pedagogy”
  • Voor betrokken studenten: introductie in Diversiteit & Inclusie
14:45 – 15:00 Dankwoord Mary Tupan-Wenno
15:00 – 16:00 Receptie & Posterpresentaties

 Posterpresentaties

In het programma is er ruimte voor zogenaamde poster presentaties. Het idee hierachter is dat jullie een poster maken over het waarom, wat en hoe van jullie project en dit meenemen om aanwezige geïnteresseerden te informeren. Dit biedt mogelijkheden voor kennismaking, uitwisseling en eventuele samenwerking met andere (toekomstige) S4S projectleiders en/of S4S studenten. Tijdens de lunch en de receptie is daar tijd voor. We verwachten van ieder S4S project ten minste één poster, maar mochten jullie er nou meerdere willen ophangen – neem dan even contact op met ECHO door te mailen naar Josefien@echo-net.nl.

Meer informatie

Voor meer informatie over de campagne S4S kun je terecht op de website www.students-4-students.nl. We hopen jullie en jullie betrokken studenten dan ook van harte te mogen ontvangen tijdens deze conferentie. En, niet onbelangrijk, stuur deze uitnodiging ook vooral door naar de studenten in het kader van de campagne. Ook zij zijn zeker van harte uitgenodigd!

Geef een reactie