Formats tussenrapportages S4S campagne online

Zoals we bij de intervisie bijeenkomst op 6 december al besproken hebben met de verschillende aanwezige projectleiders, maken de tussenrapportages een belangrijk onderdeel uit van de S4S campagne. ECHO rapporteert het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap op basis van deze documentering, maar het is ook bedoeld als ondersteuning van het reflectieproces gedurende de loop van de campagne. De eerstvolgende deadline voor indiening is op 1 maart 2019.

Hier vinden jullie de formats voor rapportering:

Voor overige vragen, mail dan naar Josefien@echo-net.nl of naar S4S@echo-net.nl.

Geef een reactie