Jaarplanning collegejaar 2018 – 2019 staat online!

Vorig collegejaar stond in dienst van het voorbereiden, opstellen, indienen en selecteren van de projectvoorstellen die inzetten op inclusief hoger onderwijs en het bevorderen van gelijke kansen.

Nu is het tijd om gezamenlijk aan de slag te gaan met de uitvoeringsfase. Om ook bij dit vervolgproces ondersteuning op maat te bieden organiseert ECHO ook dit collegejaar verschillende soorten bijeenkomsten.

Onder het kopje Agenda vindt u de planning voor het collegejaar 2018-2019.

Geef een reactie