Gedicht Sulayman El Mathari

Tijdens de S4S uitreiking droeg Sulayman El Mathari een prachtig gedicht voor waarin hij met inspirerende en persoonlijke woorden de visie van Students-4-Students overbracht aan het publiek en het proces voorafgaand aan de uitreiking beschreef. Sulayman is winnaar van de WO ECHO Award 2017 en tevens lid van de S4S inspiratiebrigade. Bekijk hieronder het gedicht.


Ik ben,
alle namen,
namens wie wij hier vandaag staan.

ik ben,
alle ogen,
die hebben uitgekeken naar vandaag.

Ik ben de vader,
die zijn kinderen droeg naar onbekende oorden, gedreven door de hoop op een betere morgen.

Ik ben de moeder,
die haar eigen dromen begroef,
om die van haar kinderen te doen leven.

Ik ben het kind,
dat zich wegcijfert,
achter haar mooie bruine ogen, omdat haar is geleerd dat, anders zijn,
een zonde is.

Ik ben de student die alle namen heeft leren schrijven, behalve de zijne,
omdat hem nooit is geleerd te geloven,
dat zijn naam,

ook was bestemd,
om op oorkondes en plakkaten te prijken.

Ik,
ben overal,
ik ben elke kleur, in elke vorm,
in elke taal.

Ik,
ben jou, en mij.

Ik,
ben diversiteit.

De diversiteit van waaruit wij hier vandaag, een nieuwe weg in slaan.

Maandenlang,
groeven wij ons een weg, door lange inventieve tunnels, op zoek naar vernieuwing, creativiteit,
verbinding,
en kracht.

Met iedere stap,
die wij verzetten,
bracht ons nader tot een nieuw licht.

Een licht,
van gelijke kansen en inclusie,
dat ons zou dienen als inspiratie,
voor de bloei die wij wensen te zien in de maatschappij.

Geinspireerde ogen,
bogen zich over rijke bronnen aan ideeen, gaven ze water,
werkten ze uit,
deden ze groeien,
en plukten er de vruchten van.

Vruchten,
die wij vandaag zullen proeven, uit de handen,
die het zaaiden.

Vandaag,
geven wij gehoor,
aan een onbeantwoorde roep, en dichten wij een kloof,
die te lang heeft bestaan.

Vandaag,
lezen wij woorden van eendracht,
ter nagedachtenis aan het bewandelde pad,
dat ons hier vandaag op het podium doet staan.

Vandaag,
betreden wij een nieuwe toekomst.

Een waarin wij,
onze krachten erkennen, en onze talenten omhelzen.

Een waarin wij, allemaal meedoen,
en allemaal meetellen.

 

Een nieuw academisch tijdperk,
toont zich aan ons,
veelbelovend,
in de handen van haar nieuwe leiders.

Over de grasvelden van de campussen, die duizend-en-een kleuren dragen,
zal een nieuwe wind waaien.

Klanken van diversiteit,
zullen worden gezongen,
in de rijke verscheidenheid aan talen, die wij dragen.

Beta en gamma, voor iedereen.

De vlag van loopbaan- en studiesucces, zal worden gehesen door,
zwart en wit,
man en vrouw,

arm en rijk.

Geheel gehuld in gelijkheid, schouder aan schouder,
zij aan zij.

Hoe klok van de uitreiking, straks ook mag luiden,

lieve mensen onthoud,

vandaag,
zijn wij allemaal winnaars.


 

Geef een reactie