Agenda

DINSDAG 4 SEPTEMBER 2018
Kick-off bijeenkomst Studentenprojecten S4S
17:00 – 20:00 uur
Locatie: Zaalverhuur 7 (Boothstraat 7, Utrecht)

 


MAANDAG 1 OKTOBER 2018
Seminar Kansen voor een Inclusiever Hoger Onderwijs 2018
09:30 – 18:00 uur
Locatie: Inholland (locatie Haarlem)
Van 13:00 – 14:00 uur wordt er een deelsessie georganiseerd om de Students-4-Students Campagne toe te lichten en verscheidene projecten (zowel studenten- als instellingsprojecten) te bespreken. Voor het volledige programma zie deze link naar de website van ECHO.


DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018
Kick-off bijeenkomst Instellingsprojecten S4S
14:00 – 17:00 uur
Locatie: Zaalverhuur 7 (Bollenhofsestraat 138a, Utrecht)
Voor deze bijeenkomst zijn instellingsprojecten in het bijzonder uitgenodigd, maar projectleiders van de studentenprojecten zijn van harte welkom om aan te sluiten!


DONDERDAG 6 DECEMBER 2018
Aparte intervisiebijeenkomsten
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: Boswell-Bèta (Laan van Puntenburg 2A, Utrecht)


DONDERDAG 31 JANUARI 2019
Gezamenlijke Kennisdelingsbijeenkomst
14:30 – 17:30 uur
Locatie: volgt
Zowel projectleiders van studenten- als instellingsprojecten worden uitgenodigd voor deze kennisdelingsbijeenkomst. 


VRIJDAG 15 FEBRUARI 2019
Deadline inleveren halfjaarlijkse tussenrapportage voor studentenprojecten


DONDERDAG 7 MAART 2019
Aparte intervisiebijeenkomsten
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: Boswell-Bèta (Laan van Puntenburg 2A, Utrecht)


DONDERDAG 11 APRIL 2019
Gezamenlijke Kennisdelingsbijeenkomst
14:30 – 17:30 uur
Locatie: volgt
Zowel projectleiders van studenten- als instellingsprojecten worden uitgenodigd voor deze kennisdelingsbijeenkomst. 


DONDERDAG 9 MEI 2019
Aparte intervisiebijeenkomsten
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: Boswell-Bèta (Laan van Puntenburg 2A, Utrecht)


WOENSDAG 26 JUNI 2019
Deadline inleveren tussenrapportage jaar 1 voor alle S4S projecten


DONDERDAG 27 JUNI 2019

Gezamenlijke S4S jaar 1 Eindconferentie
14:30 – 17:00 uur
Locatie: volgt
Hiervoor worden alle betrokken participanten (incl. vrijwilligers) van de verschillende S4S projecten uitgenodigd.