Agenda

Let op: voor de S4S campagne lopen in 2019 twee trajecten naast elkaar. Het traject voor projecten die in juli 2018 gehonoreerd zijn, de bijeenkomsten voor dit traject zijn in het groen weergegeven. Daarnaast vindt het traject plaats voor de tweede ronde waarin nieuwe projectvoorstellen geselecteerd worden. De bijeenkomsten voor dit traject zijn in het blauw weergeven.


VRIJDAG 1 MAART 2019
Deadline inleveren jaarlijkse tussenrapportages voor S4S projecten
Per mail versturen naar S4S@echo-net.nl


VRIJDAG 1 MAART 2019
Deadline indienen tranche 2 voorstellen instellingsprojecten
Per mail versturen naar S4S@echo-net.nl


DONDERDAG 14 MAART 2019
Intervisiebijeenkomst
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: Spaces, Zuid Hollandlaan 7 te Den Haag


WOENSDAG 20 MAART 2019
Belronde selectie Instellingsprojecten tranche 2
U wordt door ECHO telefonisch op de hoogte gebracht of uw project is geselecteerd en of u wordt uitgenodigd voor de presentatieronde.


DINSDAG 26 MAART 2019
Presentatieronde tranche 2 voorstellen instellingsprojecten
17:00 – 21:00 uur
Locatie: Meeting Room 11 bij Spaces, Rode Olifant, Zuid Hollandlaan 7 te Den Haag.
Uit de ingediende projectvoorstellen wordt een aantal instellingen gevraagd het projectvoorstel te presenteren voor de selectiecommissie.

DONDERDAG 11 APRIL 2019
Gezamenlijke Kennisdelingsbijeenkomst
14:30 – 17:30 uur
Locatie: volgt
Zowel projectleiders van studenten- als instellingsprojecten worden uitgenodigd voor deze kennisdelingsbijeenkomst. 


DONDERDAG 9 MEI 2019
Intervisiebijeenkomst
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: volgen


WOENSDAG 5 JUNI 2019
Gezamenlijke S4S conferentie met uitreiking ronde II Instellingsprojecten

09:30 – 17:00 uur
Locatie: volgt
Hiervoor worden alle indieners van S4S instellingsprojecten ronde II & betrokken participanten (incl. vrijwilligers) van de verschillende S4S projecten uitgenodigd.


WOENSDAG 26 JUNI 2019
Deadline inleveren tussenrapportage voor studentenprojecten