Agenda


DONDERDAG 1 NOVEMBER 2018
Kick-off bijeenkomst Instellingsprojecten S4S
14:00 – 17:00 uur
Locatie: Zaalverhuur 7 (Bollenhofsestraat 138a, Utrecht)


DONDERDAG 6 DECEMBER 2018
Aparte intervisiebijeenkomsten
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: Boswell-Bèta (Laan van Puntenburg 2A, Utrecht) – ruimte 2.03


DONDERDAG 31 JANUARI 2019
Gezamenlijke Kennisdelingsbijeenkomst
14:30 – 17:30 uur
Locatie: volgt
Zowel projectleiders van studenten- als instellingsprojecten worden uitgenodigd voor deze kennisdelingsbijeenkomst. 


VRIJDAG 1 MAART 2019
Deadline inleveren jaarlijkse tussenrapportages


DONDERDAG 7 MAART 2019
Aparte intervisiebijeenkomsten
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: volgen


DONDERDAG 11 APRIL 2019
Gezamenlijke Kennisdelingsbijeenkomst
14:30 – 17:30 uur
Locatie: volgt
Zowel projectleiders van studenten- als instellingsprojecten worden uitgenodigd voor deze kennisdelingsbijeenkomst. 


DONDERDAG 9 MEI 2019
Aparte intervisiebijeenkomsten
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: volgen


WOENSDAG 26 JUNI 2019
Deadline inleveren tussenrapportage 2 voor studentenprojecten


DONDERDAG 27 JUNI 2019

Gezamenlijke S4S Conferentie
14:30 – 17:00 uur
Locatie: volgt
Hiervoor worden alle betrokken participanten (incl. vrijwilligers) van de verschillende S4S projecten uitgenodigd.