Agenda

Let op: voor de S4S campagne lopen in 2019 twee trajecten naast elkaar. Het traject voor projecten die in juli 2018 gehonoreerd zijn, de bijeenkomsten voor dit traject zijn in het groen weergegeven. Daarnaast vindt het traject plaats voor de tweede ronde waarin nieuwe projectvoorstellen geselecteerd worden. De bijeenkomsten voor dit traject zijn in het blauw weergeven.


 DONDERDAG 31 JANUARI 2019
Kennisdelingsbijeenkomst
14:30 – 17:30 uur
Locatie: Universiteit Leiden
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Pieter de la Courtgebouw
Ruimte 5A23
(Wassenaarseweg 52, 2333 AK te Leiden)
Zowel projectleiders van studenten- als instellingsprojecten die zijn gehonoreerd voor S4S financiering zijn uitgenodigd voor deze kennisdelingsbijeenkomst.


 WOENSDAG 6 FEBRUARI 2019
Inspiratiebijeenkomst ronde 2 projectvoorstellen
15:00 – 17:00 uur
Locatie: volgt
Professionals in het hoger onderwijs zijn uitgenodigd voor deze bijeenkomst waarbij het opdoen van kennis en inspiratie, het delen van ervaringen en het ontwikkelen van ideeën centraal staat.


VRIJDAG 1 MAART 2019
Deadline inleveren jaarlijkse tussenrapportages voor S4S projecten
Per mail versturen naar S4S@echo-net.nl


VRIJDAG 1 MAART 2019
Deadline indienen tranche 2 voorstellen instellingsprojecten
Per mail versturen naar S4S@echo-net.nl


DONDERDAG 7 MAART 2019
Intervisiebijeenkomst
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: volgen


WOENSDAG 20 MAART 2019
Belronde selectie Instellingsprojecten tranche 2
U wordt door ECHO telefonisch op de hoogte gebracht of uw project is geselecteerd en of u wordt uitgenodigd voor de presentatieronde.


DINSDAG 26 MAART 2019
Presentatieronde tranche 2 voorstellen instellingsprojecten
17:00 – 21:00 uur
Locatie: volgt
Uit de ingediende projectvoorstellen wordt een aantal instellingen gevraagd het projectvoorstel te presenteren voor de selectiecommissie.

DONDERDAG 11 APRIL 2019
Gezamenlijke Kennisdelingsbijeenkomst
14:30 – 17:30 uur
Locatie: volgt
Zowel projectleiders van studenten- als instellingsprojecten worden uitgenodigd voor deze kennisdelingsbijeenkomst. 


DONDERDAG 9 MEI 2019
Intervisiebijeenkomst
15:00 – 17:00 uur Instellingsprojecten
17:30 – 20:00 uur Studentenprojecten
Locaties: volgen


WOENSDAG 5 JUNI 2019
Uitreiking tranche 2 Instellingsprojecten S4S 


WOENSDAG 26 JUNI 2019
Deadline inleveren tussenrapportage voor studentenprojecten


DONDERDAG 27 JUNI 2019

Gezamenlijke S4S Conferentie
14:30 – 17:00 uur
Locatie: volgt
Hiervoor worden alle betrokken participanten (incl. vrijwilligers) van de verschillende S4S projecten uitgenodigd.