Agenda


DONDERDAG 13 JUNI 2019
Gezamenlijke S4S conferentie met uitreiking ronde II Instellingsprojecten
Tijd: 08:30 – 16:00 uur
Locatie: Pulchri Studio, Lange Voorhout 15, 2514 EA Den Haag
Hiervoor zijn alle indieners van S4S instellingsprojecten ronde II & betrokken participanten (incl. vrijwilligers) van de verschillende gehonoreerde S4S projecten uitgenodigd.


WOENSDAG 4 SEPTEMBER 2019
Deadline inleveren tussenrapportage voor studentenprojecten