Uitnodiging ronde twee Students-4-Students campagne

ECHO, Expertisecentrum Diversiteitsbeleid, nodigt hierbij Nederlandse bekostigde hoger onderwijsinstellingen uit om een projectvoorstel in te dienen in het kader van de S4S campagne! Het doel is om hoger onderwijsinstellingen te inspireren en te ondersteunen bij het ontwikkelen van vernieuwende projectvoorstellen die bijdragen aan gelijke kansen voor ál uw huidige en toekomstige studenten aan uw onderwijsinstelling.

Op 3 juli 2018 heeft Minister Ingrid van Engelshoven van het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW) al de eerste tranche van geselecteerde instellingsprojecten in het kader van S4S bekendgemaakt. Er zijn 9 instellingsprojecten en 11 studentenprojecten gehonoreerd die financiële middelen ontvangen uit de S4S campagne. In de brief van de minister van OCW aan de Tweede Kamer over Toegankelijkheid en Kansengelijkheid van 25 oktober 2018 wordt S4S genoemd omdat bij ondersteuning en begeleiding van studenten medestudenten een belangrijke rol kunnen spelen. Daarbij zet de minister met de visiebrief in op het waarborgen van de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en het verder stimuleren van de kansengelijkheid in het hoger onderwijs.

In de tweede ronde worden de overige middelen, in totaal 1,3 miljoen euro, beschikbaar gesteld voor 7 nieuwe voorstellen voor instellingsprojecten. Dat houdt in dat er één project van 1 ton en 6 projecten van 2 ton zullen worden geselecteerd, voor een loopperiode van maximaal 2 jaar. De deadline voor indiening van het S4S projectvoorstel is 1 maart 2019. Het projectvoorstel dient u in bij ECHO door te mailen naar S4S@echo-net.nl. Hiervoor heeft ECHO een Format S4S Projectvoorstel onderwijsinstellingen ronde 2 ontwikkeld, om u te ondersteunen bij het ontwikkelen van de projectaanvraag. Heeft u behoefte aan meer informatie over de campagne en kunt u wel wat ondersteuning en inspiratie gebruiken? Meldt u zich dan vooral aan voor de inspiratiebijeenkomst op 6 februari 2019, van 15:00 – 17:00 uur. U kunt zich aanmelden via deze aanmeldlink. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden in Meeting Room 11 bij Spaces, Rode Olifant (Zuid Hollandlaan 7 in Den Haag).

Uit de ingediende projectvoorstellen wordt een aantal instellingen gevraagd het projectvoorstel op dinsdag 26 maart 2019, tussen 17:00 en 21:00 uur, te presenteren voor de selectiecommissie. U wordt op woensdag 20 maart 2019 door ECHO telefonisch op de hoogte gesteld of u wordt verzocht om uw project te komen presenteren. Op basis van deze presentaties worden de uiteindelijke instellingsprojecten geselecteerd die een financiële bijdrage ontvangen uit de S4S middelen. Op 5 juni 2019 zal de uitreiking plaatsvinden en wordt bekend gemaakt welke projecten gehonoreerd worden.

6 februari 2019 Inspiratiebijeenkomst ter voorbereiding op de deadline
1 maart 2019 Deadline indiening projectvoorstel
20 maart 2019 Wordt u door ECHO gebeld of uw project is geselecteerd en of u moet presenteren
26 maart 2019 Presentatieronde
5 juni 2019 Uitreiking en bekendmaking welke projecten worden gehonoreerd

Welke instellingen komen in aanmerking?

De tweede tranche is vooral bedoeld om instellingen uit te nodigen die nog geen voorstel hebben ingediend in de eerste tranche. Ook voorstellen van faculteiten die nog geen voorstel hebben ingediend in de eerste tranche komen met voorrang in aanmerking voor selectie. Projecten die al een financiële bijdrage uit andere bronnen van de rijksoverheid (hebben) ontvangen, komen niet in aanmerking voor een financiële bijdrage uit de S4S middelen.

U kunt hier de Officiële uitnodiging ronde twee S4S vinden. Voor vragen met betrekking tot de campagne S4S kunt u een e-mail sturen naar S4S@echo-net.nl of naar Josefien@echo-net.nl.

We zien ernaar uit uw projectvoorstellen te mogen ontvangen!

Geef een reactie